Zmiany we władzach Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

19 lutego 2016r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków OSP w Markach.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, członkowie udzielili absolutorium Zarządowi.

Wraz z końcem kadencji, pracę w Zarządzie OSP zakończyli:
dh Maciej Krajewski pełniący funkcję Wiceprezesa,
dh Ryszard Dębski pełniący funkcję Skarbnika,
dh Stanisław Zwolski pełniący funkcję Gospodarza,
zaś pracę w Komisji Rewizyjnej zakończył dh Marcin Piotrowski pełniący funkcję Przewodniczącego.

Druhom bardzo dziękujemy za ich pracę.

W wyniku wyborów, w których wzięło udział 61% członków czynnych, następujące funkcje powierzono:

ZARZĄD OSP w Markach
Prezes – dh Antoni Widomski
Wiceprezes Naczelnik – dh Kamil Róg
Skarbnik – dh Krzysztof Owczarski
Sekretarz – dh Marcin Brzeziński
Gospodarz – dh Ireneusz Zych

KOMISJA REWIZYJNA OSP w Markach
Przewodniczący – dh Paweł Jakubowski
Sekretarz – dh Agnieszka Kubiak
Członek – dh Mariusz Głowacki

Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, st. bryg. Jacek Pietranik,
Burmistrz Miasta Marki, p. Jacek Orych.

Na zakończenie druhny i druhowie podjęli stosowne Uchwały oraz zobowiązali Zarząd do pracy nad zgłoszonymi wnioskami.

Bardzo dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 za gościnę.

 

Uprzejmie przypominamy, że w sprawach:

Lokalnych zagrożeń (podtopienia, wiatrołomy zagrażające życiu lub bezpieczeństwu na drodze, itp.), pożarów, wypadków i zdarzeń nagłych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wołominie pod alarmowym numerem 998 lub z Dyżurnym Operacyjnym Powiatu pod numerem (22) 787 64 60.

W sprawach ogólnych prosimy kontaktować się z dh Prezesem – prezes[at]ospmarki.pl lub pod adresem straz[at]ospmarki.pl.

Działań Operacyjnych, typu zabezpieczenie imprez, wizyt okolicznościowych, pogadanek, próbnych ewakuacji prosimy kontaktować się z dh Naczelnikiem – naczelnik[at]ospmarki.pl.

W kwestiach finansowych prosimy kontaktować się ze dh Skarbnikiem – skarbnik[at]ospmarki.pl.

W kwestiach prasowych, w tym autoryzacji artykułów, publikacji itp., prosimy kontaktować się z dh Sekretarzem – sekretarz[at]ospmarki.pl.

Inne osoby mogą działać tylko w ramach udzielonych przez dh Prezesa pisemnych pełnomocnictw.

 

W adresach, w miejsce [at] wstaw znak @

 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 76, generowano: 0,591s)