Zmiana siedziby Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach

Informujemy, że Dział Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 25 sierpnia 2016r. funkcjonuje w lokalu przy ul. Lisa Kuli 5A (dotychczasowy punkt przyjmowania wniosków o świadczenie 500+). W tym miejscu mogą Państwo złożyć wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”), świadczenia rodzicielskiego („kosiniakowe”), dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz niezmiennie świadczenia wychowawczego 500+.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 września 2016r. 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 63, generowano: 0,566s)