Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Zmartwychwstał prawdziwie ALLELUJA!!!

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 1 List do Koryntian (15,14)

Uwierzymy w pusty grób, bez niego męka i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa byłaby bezcelowa.
Niech ta wiara rodzi w nas nadzieję i radość na życie wieczne.
On odkupił świat! Zmartwychwstał prawdziwie ALLELUJA!!!

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,538s)