Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Zima w mieście 2019

Zapisy odbywają się we wszystkich szkołach podstawowych do 28 grudnia.

Mareckie szkoły podstawowe (poza rozbudowywaną Szkołą Podstawową nr 2) w okresie ferii zimowych zorganizują jak w latach ubiegłych akcję „Zima w Mieście”. W tym roku szkolnym zimowa przerwa feryjna w szkołach przypada  w okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2019. W tych dniach każda ze szkół organizujących akcję zapewni  aktywne i atrakcyjne formy wypoczynku oraz opiekę nad dziećmi w godz. od 6.30 do 17.30.

W ramach projektu prowadzone będą przez nauczycieli i specjalistów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z uwzględnieniem programu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć będzie bezpłatna. Natomiast dodatkowe zajęcia w szkole oraz udział w atrakcyjnych wycieczkach  i wyjazdach poza szkołę będzie odpłatny w wysokości 80 zł za jeden tydzień ferii (od poniedziałku do piątku) .

Szkoła może zapewnić  ciepły posiłek   w postaci jednodaniowego obiadu (na zasadach odpłatności obowiązujących w ciągu roku szkolnego – stawka żywieniowa 5 zł, z możliwością zastosowania dotychczas posiadanego zwolnienia z odpłatności).

Zapisy na całe  2 tygodnie lub na 1 tydzień ferii  przyjmuje  sekretariat  danej szkoły do 28 grudnia 2018 roku. Uczniowie SP nr 2 mogą skorzystać z zimowej oferty w dowolnej z pozostałych szkół. Zapisy dla tych uczniów prowadzi  sekretariat SP nr 2.

Opłatę za wyżywienie oraz dodatkową opłatę za wyjazdy i wycieczki    należy wnieść na rachunki bankowe szkoły od 14 do 18 stycznia 2018 roku (proszę nie wnosić wcześniej wpłat).

Szczegółowych informacji w sprawie „Zimy w mieście 2019″ udzielają szkolne sekretariaty.

CUW

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 48, generowano: 0,558s)