Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Zielone światło dla przebudowy Alei Piłsudskiego

Rada Miasta wyraziła zgodę na podpisanie umowy w sprawie modernizacji kluczowej drogi.

Długie rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, obecnym zarządcą mareckiej arterii, są na finiszu. Burmistrz Jacek Orych przedstawił radnym projekt uchwały „w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej nr 8″. Chodzi o kompleksową przebudowę Alei Marszałka Piłsudskiego.  W środę, 15 listopada, Rada Miasta przegłosowała uchwałę.

- Gdybyśmy nie podpisali takiej umowy z GDDKiA, remont głównej ulicy w Markach sprowadziłby się do wymiany asfaltu – od krawężnika do krawężnika. Tymczasem dzięki porozumieniu otworzymy część bocznych ulic, przebudujemy skrzyżowania (tak, żeby umożliwić wpuszczenie komunikacji poprzecznej w przyszłości), położymy nowe chodniki i ścieżki rowerowe, wymienimy oświetlenie, powstaną wygodne przystanki. Zrealizujemy także bardzo ważne inwestycje, których zwykle nie widać. Wodociąg Marecki zyska brakujące elementy infrastruktury wodno-ściekowej, nasz samorząd będzie mógł przyłączyć się z bocznymi ulicami do systemu odwodnienia w Piłsudskiego – tłumaczy Jacek Orych.

W 2018 r. będą prowadzone prace projektowe, w 2019-2020 – wykonawcze. Będzie je realizować firma, która zbudowała już drugi odcinek obwodnicy Marek. Pieczę nad inwestycją będzie sprawować GDDKiA. Miasto przekazało dyrekcji program funkcjonalno-użytkowy, który powstał m.in. na podstawie spotkań z mieszkańcami.

Relacja Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego od 5:39

Materiał Radia FAMA

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 48, generowano: 0,534s)