Zestawienie informacji o mareckich szkołach podstawowych

Prezentujemy informacje o mareckich szkołach podstawowych zebrane na przełomie lat 2004/2005 przez Karinę Księżyk. Mamy nadzieję, że przedstawione tu dane będą użyteczne dla rodziców stojących przed wyborem szkoły dla swoich dzieci.

SP nr 1
ul. Okólna 14
SP nr 2
ul. Szkolna 9
SP nr 3
ul. Pomnikowa 21
SP nr 4
ul. Duża 3
SP nr 5
ul. Wczasowa 5
Prywatna SP
nr 1
Liczba uczniów w szkole 443 423 355 340 258 21
Średnia liczebność klas 26 242 23 21 24 4
Ilość klas I 3 4 2 2 2 1
Liczba nauczycieli 35 47 25 26 481 15
Nauczyciele z wyższym wykształceniem (%) 69% 70% 64% 65% 81% 80%
Nauczyciele mianowani (%) 69% 55% 76% 81% 58% 40%
Nauczyciele dyplomowani - 1 - - 1 3
Język angielski I – III
1x tyg.
IV – VI
2, 3 x tyg.
I – III
1x tyg.
IV – VI
2, 3 x tyg.
I – III
1x tyg.
IV – VI
2, 3 x tyg.
I – III
1x tyg.
IV – VI
2, 3 x tyg.
IV – VI
2, 3 x tyg.
I – VI
4 x tyg.
Inne języki obce - - - - - j. niem.
IV – VI
2 x tyg.
Wyjazdy na basen II kl. 1 x tyg. II kl. 1x tyg. (też chętni z kl. III) II kl. 1x tyg. wszyscy chętni 1 x tyg. II kl. 3 x tyg. przez 3 m – ce -
Informatyka IV – VI
1 x tyg.
IV – VI
2 x tyg.
IV – VI
2 x tyg.
I – VI
1 x tyg.
I – VI
1 x tyg.
I – VI
1 x tyg.
Liczba komputerów 8 8 12 11 6 7
Dostęp do internetu - + + - + -
Godziny działania świetlicy 7.30 – 16.30 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 7.30 – 15.30 7.45 – 15.20 12.00 – 17.00
Kółka zainteresowań (bezpłatne) SKS
matem.
plast.
polonis.
chór
teatralne
j. ang.
SKS
matem.
„Otwarte serce”
(plastyka
i wolont.)
polonis.
chór
teatralne
historyczne
SKS
matem.
plastyczne
chór
ekolog.
informat.
matem.
plast.
dziennik.
artyst.
historyczne
SKS
plastyczne
chór
teatralne
dramatyczne
taneczno
ruchowe
-
Zajęcia dodatkowe (płatne) j. ang.
karate
j. ang.
(kl. 0)
karate
taniec towarzyski
j. ang.
taniec
rytmika (kl. 0)
- - j. ang.
j. niem.
informat.
SKS
historia
plastyka
fotografia
chemia
Harcerstwo + - + - + -
Podręczniki
dla kl. I -III
Rejniak, Cyrański: „Moja szkoła”; Szymań-
ska: „Już w szkole”
Hanisz: „Wesoła szkoła” Hanisz: „Wesoła szkoła” Rejniak, Cyrański: „Moja szkoła” J. Biało-
brzeska: „Ja, Ty, My”
Hanisz: „Wesoła szkoła”
Podręczniki
do j. pol.
dla kl. IV – VI
M. Naga-
jowa:
„Słowo
i świat”
Dobro-
wolska: „Jutro pójdę w świat”.
M. Naga-
jowa:
„Słowo
i świat”
M. Naga-
jowa:
„Słowo
i świat”
M. Naga-
jowa:
„Słowo
i świat”
M. Jędry-
chowska,
Z. A.
Kłakówna:
„To lubię”
E. Boksa,
P. Zbróg:
„Przygoda
z czytan.”;
„Przygoda
z pisaniem”
Gazetka szkolna - „Szkolny Głosik Dwójeczki” „Szkolny Fakcik” „O Co w Szkole Biega?” „Buda Press” -

Uwagi

1 Dane dotyczące grona pedagogicznego Zespołu Szkół nr 2 odnoszą się do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz gimnazjum łącznie. Wynika to z faktu, iż wielu nauczycieli prowadzi zajęcia zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum.
2 Klasy integracyjne liczą nie więcej niż 18 uczniów.

Opieka medyczna

W szkole nr 5 oraz w prywatnej szkole podstawowej lekarz zatrudniony jest zadaniowo, co oznacza, że jego obecność związana jest z badaniami lekarskimi oraz ze szczepieniami.
W pozostałych placówkach lekarz przyjmuje regularnie od dwóch do czterech (w szkole nr 1) razy w miesiącu.
W Prywatnej Szkole Podstawowej zadaniowo zatrudniona jest także pielęgniarka. W szkołach państwowych natomiast pielęgniarka przyjmuje od jednego (w szkole nr 1) do dwóch (w pozostałych szkołach) razy w tygodniu.
Ponadto państwowe szkoły podstawowe (nr 1, 3, 4 i 5) zapewniają swoim uczniom bezpłatną opiekę stomatologa, który przyjmuje od dwóch do trzech razy w tygodniu.

Opieka pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna oraz reedukacyjna.

Pedagodzy pracują we wszystkich mareckich szkołach podstawowych.
Każda z opisywanych tu placówek oświatowych zapewnia uczęszczającym do niej dzieciom dostęp do pomocy psychologicznej.
Ci spośród uczniów klas I – III, którzy mają problemy w nauce, objęci są reedukacją we szystkich mareckich szkołach. W przy ul. Dużej na pomoc reedukatora mogą liczyć także czwartoklasiści, a w szkole nr 5 oraz w prywatnej placówce także piąto- i szóstoklasiści, choć w tej ostatniej za zajęcia reedukacyjne trzeba dodatkowo dopłacać.
Opieka logopedyczna dostępna jest we wszystkich mareckich szkołach podstawowych.

Informacje zebrała i opracowała
Karina Księżyk

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 60, generowano: 0,559s)