Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

„Zbrodnia i kara” w Strudze.

Ponad 100 lat temu, bo 19 grudnia 1915 r. Józef Deput ze Strugi napadł, obrabował i zamordował pod Czarną Strugą 2 mężczyzn. Mężczyźni ci to: rzeźnik Mordka Manheimer i 15 letni Chaim Wajnstok. Przestępca został szybko schwytany i za swój czyn osądzony. Wyrok Cesarsko-Niemieckiego Sądu Okręgowego I w Warszawie z dnia  29 marca 1916 r. wykonano 5 maja 1916 r., poprzez rozstrzelanie, niespełna w 5 miesięcy od popełnionego czynu.

Karę śmierci ówczesne sądy orzekały za zabójstwa, rabunki, gwałty, podpalenia, zdradę władzy lub państwa, jak też i za fałszowanie pieniędzy. W czasie I wojny światowej karę śmierci najczęściej wykonywano poprzez rozstrzelanie.

Tomasz Paciorek

Stowarzyszenie „MARKI-PUSTELNIK-STRUGA”

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 50, generowano: 0,521s)