Zbigniew Romaszewski nie żyje.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Romaszewskiego, legendy opozycji antykomunistycznej, działacza Komitetu Obrony Robotników i Solidarności, twórcy podziemnego radia „Solidarność”, byłego Wicemarszałka Senatu, wieloletniego senatora.

Zbigniew Romaszewski od 1977 r. był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej – KOR; wraz z żoną Zofią prowadził Biuro Interwencyjne, rejestrujące przypadki łamania praw człowieka i niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. W latach 1980-81 kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym ukrywał się, był poszukiwany przez SB. W tym czasie zorganizował podziemne Radio „Solidarność”. Aresztowany w sierpniu 1982 r., Zbigniew Romaszewski był sądzony w dwóch kolejnych procesach: twórców Radia „Solidarność” i Komitetu Samopomocy Społecznej KOR. Więziony do 1984 r.

Zbigniew Romaszewski od 1989 do 2011 roku był senatorem. Od 2005 roku do Senatu startował z listy PiS. W 2011 r. został wybrany przez Sejm na członka Trybunału Stanu. Był odznaczony Orderem Orła Białego.

W listopadzie 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć p. senatora w Markach, na spotkaniu z mieszkańcami naszego miasta w w Szkole Podstawowej nr 3.

Radek Dec

 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 81, generowano: 0,569s)