ZAWIADOMIENIE – Walne Zgromadzenie koła PZW Marki

W dniu 11 lutego 2007 roku (niedziela) o godz. 10.00 w pierwszym terminie, oraz o godz. 10.30 w drugim terminie odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 al. Piłsudskiego 96 (Oranżeria)

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA

z następującym porządkiem obrad:
1.Sprawozdanie z rocznej działalności Koła
a.Zarządu
b.Komisji Rewizyjnej
c.Sądu Koleżeńskiego
2.Dyskusja
3.Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu Koła na 2007 rok
4.Wolne wnioski i przyjęcie uchwał

Zarząd Koła zwraca do członków PZW Koło Miejskie w Markach o zobowiązujące uczestnictwo w Zgromadzeniu.

Sekretarz Koła
Jan Orłowski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 53, generowano: 0,574s)