Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Zaproszenie na sesję Młodzieżowej Rady Miasta

9 maja obchodzony jest jako Dzień Europy. Z tej okazji na mareckim ratuszu zawisły flagi Polski i Unii Europejskiej.  Dzień Europy ustanowiono nieprzypadkowo właśnie 9 maja. W tym dniu w 1950 roku Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (znany jako Plan Schumana), który dał początek integracji europejskiej.

Już dziś zapraszam przedstawicieli mareckich szkół do udziału w tegorocznej sesji Młodzieżowej Rady Miasta zwołanej z okazji Dnia Dziecka oraz jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w UE, która odbędzie się 3 czerwca o godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad.
4. „Od 15 lat zjednoczeni w różnorodności”, czyli w jaki sposób zmieniało się życie Polaków,  dzięki członkostwu w Unii Europejskiej ? bilans zysków i strat (wystąpienia radnych).
5. Zapytania radnych.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki. Na sesję zaproszonych jest dwóch przedstawicieli każdej szkoły podstawowej (uczniowie klasy 7 lub 8), gimnazjum i liceum z obszaru miasta Marki.

Mało kto wie, że uważany za jednego z ojców założycieli zjednoczonej Europy Robert Schuman jest kandydatem na ołtarze. Z inicjatywy Instytutu Świętego Benedykta Patrona Europy 9 czerwca 1990 roku otwarto jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Przedstawiciele Instytutu tak uzasadniali swój krok: „Robert Schuman w ponurych czasach po ostatniej wojnie światowej przeciwstawił demokratyczny model sprawowania władzy <modelowi babilońskiemu> – władzy nacjonalistycznej i ateistycznej: przez pojednanie zbudować <wspólnotę narodów> w wolności, sprawiedliwości, solidarności i pokoju, które są głęboko zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, w szacunku do człowieka, w prawach człowieka i swobodach obywatelskich. Mimo wielu ataków jako wierzący chrześcijanin przedstawiał przekonująco to podstawowe założenie w swoim życiu i w swojej działalności politycznej.”

Gromadzenie dokumentów beatyfikacyjnych na tym szczeblu zakończono w 2004 roku. 10 lutego 2006 roku watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła pozytywnie dekret o ważności etapu diecezjalnego. Obecnie trwa przygotowywanie positio, czyli opracowania o życiu i cnotach. Nadal brakuje również potwierdzonego cudu, który dokonał się za wstawiennictwem Roberta Schumana, a to jeden z najważniejszych momentów całego procesu beatyfikacyjnego.

Postulator procesu beatyfikacyjnego o. Bernard Ardura, biorąc udział w konferencji Zjednoczona Europa – ideą kandydatów na ołtarze, która odbyła się w 2017 roku w Warszawie, tak przedstawiał osobę Roberta Schumana: „Był katolikiem, który codziennie karmił się Eucharystią, wsłuchiwał się w głos Magisterium, a jednocześnie działał na rzecz dobra wspólnego. /…/ Prowadzona jest dokumentacja jego życia, jego aktywności, aby odkryć, zbadać, w jaki sposób poprzez sprawy ludzkie tego świata żył cnotami chrześcijańskimi. /…/ Dzisiaj zwłaszcza, gdy spotykamy się z tak dużą nieufnością ludzi wobec polityków, chcemy pokazać jako wzór tego człowieka, dla którego praca polityczna była niczym innym, jak tylko drogą do osobistej świętości.” W trwającym procesie beatyfikacyjnym zebrano już ponad 37 tys. stron materiałów.

W 1993 roku w Trydencie rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiego z ojców założycieli zjednoczonej Europy – Alcida De Gasperiego, premiera i ministra spraw zagranicznych Włoch, który był współtwórcą Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Robert Schuman jest patronem wielu szkół w całej Europie (m.in. CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie) oraz organizacji pozarządowych.  Od 1991 roku działa Polska Fundacja im Roberta Schumana, której misją jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Fundacja w 2012 roku wsparła organizację pierwszego konkursu „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…”, a ówczesna prezes Anna Radwan spotkała się z mareckimi uczniami podczas gali finałowej konkursu.

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 73, generowano: 0,590s)