Zaproszenie i Sprawozdanie z Debaty Społecznej II

Mieszkańców Marek zapraszamy na trzecią debatę społeczną, która odbędzie się 8 listopada 2006 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Pomnikowej 21. Tematem przewodnim debaty będzie ?Kultura, sport, rekreacja?. Spotkanie to będzie miało również charakter podsumowujący.
Zapraszamy!

30 października 2006 roku w Gimnazjum nr 1 w Markach odbyła się druga z cyklu trzech debat społecznych organizowanych w ramach akcji ?Masz głos, masz wybór?. Tematem przewodnim debaty były problemy ochrony środowiska. W debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych w Markach.
Wśród najważniejszych problemów ochrony środowiska naturalnego Marek wymieniono: brak całkowitej rekultywacji górki śmieciowej, zaśmiecone lasy, brak kanalizacji, drogę szybkiego ruchu przecinającą Marki i związane z tym dużą szybkość pojazdów, hałas, pękanie budynków położonych wzdłuż ulicy Piłsudskiego. W czasie dyskusji stwierdzono również brak strategii rozwoju Marek w zakresie ekologii. Uwidacznia się też niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa.
W czasie debaty podane zostały też sposoby rozwiązania niektórych poruszonych kwestii: całkowite skanalizowane miasta do 2010 roku, wybudowanie obwodnicy do 2010-2012 roku, zmiana terenów leśnych na inwestycyjne. Podobnie, jak w pierwszej z debat, stwierdzono, iż wiele z mareckich problemów mogłoby zostać rozwiązanych poprzez znalezienie inwestora strategicznego oraz wykorzystywanie środków unijnych. Ochronę środowiska zaś należałoby zacząć od siebie, trzeba się jej uczyć, między innymi poprzez programy ekologiczne w szkołach czy programy promujące estetykę miasta.

Magdalena Okaj

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 50, generowano: 0,531s)