Zamiast fiskusowi daj harcerzowi ! czyli 1% dla 62. Szczepu Harcerskiego

Szanowni Państwo
Po ostatnich zmianach w przepisach podatkowych przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest niezmiernie łatwe.
W składanym zeznaniu podatkowym wskazujemy kwotę nie przekraczającą 1% podatku, oraz nazwę organizacji pożytku publicznego i jej numer KRS czyli:

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
numer KRS 0000268913

Konieczne jest także precyzyjne określenie jednostki (hufca, drużyny, gromady), która ma otrzymać przekazywaną kwotę. Służy do tego rubryka ?inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem?.
Jeżeli chcemy przekazać 1% naszego podatku konkretnej drużynie koniecznie trzeba podać jej macierzysty hufiec

(np. Hufiec Praga-Północ, 62. SH POLANIE )

Kim jesteśmy? Drużyna o numerze 62 została założona w 1936 r. [gn], choć podobno pierwsza znaleziona wzmianka o drużynie pochodzi z 1928 r. W konspiracji harcerze tworzą dwie sekcje w drużynie Grup Szturmowych PR-200, uczestniczą w działaniach innych drużyn lub wchodzą w skład NOW i AK (661 pluton Armii Krajowej). Po wojnie w Hufcu Praga co najmniej od 1947 r. Ponownie numer 62 otrzymują drużyny utworzone przy nowo powstałej w 1983 r. Szkole Podstawowej nr 315 (ul. Trocka 4) na osiedlu Targówek. 15 grudnia 1983 r. powołany zostaje Szczep 62 WDHiZ.

Obecnie Szczep kontynuuje swoje chlubne tradycje – pracujemy z dziećmi i młodzieżą skupioną w gromadzie zuchowej oraz dwóch drużynach harcerskich i kręgu instruktorskim. W ramach działalności statutowej spotykamy się na zbiorkach, wyjeżdżamy na rajdy i wycieczki, organizujemy obozy i zimowiska w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, bierzemy udział w uroczystościach religijnych, świętach państwowych i patriotycznych. Angażujemy się także w działania lokalne (min. festyny, Święto Niepodległości, WOŚP).

Jednostki organizacyjne środowiska działają przy Szkole Podstawowej nr 2 w Markach i Gimnazjum Publicznym nr 141 na warszawskim Targówku.

CO ZROBIMY Z POZYSKANYMI ŚRODKAMI?

Pozyskane fundusze wykorzystamy na dofinansowanie kształcenia funkcyjnych oraz kształcenie specjalnościowe czyli kursy i warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, kwatermistrzostwa, kursy wychowawców kolonijnych; dokonamy zakupu sprzętu pionierskiego i obozowego oraz materiałów programowych, uzupełnimy księgozbiór szczepu.

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc !

C Z U W A J !!!!

komendant szczepu
hm. Robert Borzecki
Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 47, generowano: 0,545s)