Wodociąg Marecki

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

22 781 35 32
22 771 46 93

Za miesiąc zakończenie prac na Okólnej

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy wszelkie prace na ul. Okólnej (wraz z odtworzeniem nawierzchni) zostaną ukończone do końca września 2012 r., zaś prace budowlano-montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej do 17.09.2012 r. Przedłużające się roboty spowodowane są napotkaniem przez Wykonawcę nieujawnionych na mapach obiektów podziemnych (m.in. komory kanalizacji deszczowej, kanał ciepłowniczy itd.).

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 60, generowano: 1,033s)