Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

XXX LAT MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY. Relacja z jubileuszu.

JUBILEUSZ XXX-LECIA MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Obchody uroczystego JUBILEUSZU trzydziestolecia istnienia Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego oraz trzydziestolecia pracy na stanowisku Dyrektora MOK Krystyny Klimeckiej odbyły się w niedzielę, 16 marca 2014 roku o godzinie 17.30 w naszym ośrodku. Obchodom towarzyszył koncert Tadeusza Woźniaka pt.Zegarmistrz Światła. Uroczystość odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Marki i Rady Miasta Marki.

Burmistrz Miasta Marki Janusz Werczyński w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania zabytkowego budynku, będącego siedzibą naszego ośrodka i jednocześnie wizytówką miasta Marki, jego najbardziej charakterystycznym punktem. Został zbudowany  około 1890 roku jako szkoła dla dzieci pracowników z fabryki włókienniczej braci Briggsów. Burmistrz podkreślił, że jest to historia żywa – do tej pory zarówno w Markach, jak i w Wielkiej Brytanii żyją rodziny dawnych pracowników fabryki, a jako przykład podał Sarę Bradford, którą zaprowadziły tutaj ślady pradziadka jej męża. Ów gentleman, w swoich pamiętnikach opisywał klub kulturalny dla inżynierów z fabryki mieszczący się w wieży naszego budynku.

Historia zatem zatoczyła koło i duch kultury powrócił do tego miejsca wraz z powołaniem przez ówczesne władze Mareckiego Ośrodka Kultury dnia 15 marca 1984 roku. Burmistrz przypomniał, że od pierwszego dnia dyrektorem ośrodka jest Krystyna Klimecka, a współpraca z nią jest zaszczytem i przyjemnością dla włodarzy miasta Marki. Dzięki jej pracowitości i talentowi organizacyjnemu MOK prezentuje bogatą ofertę kulturalną skierowaną do różnych grup mieszkańców naszego miasta. Burmistrz wyraził radość, że na uroczystości tak licznie (150 osób) obecni są: dyrektorzy różnych instytucji kulturalnych z Powiatu Wołomińskiego, radni Miasta Marki, sympatycy ośrodka, a także byli, obecni i… przyszli pracownicy Mareckiego Ośrodka Kultury.

Dyrektor MOK Krystyna Klimecka z wyraźnym wzruszeniem w głosie podsumowała minione trzydzieści lat działalności ośrodka, który rozrastał się od jednego pomieszczenia (12m2) w 1984 roku,  aby w 1989 objąć cały budynek. Wspominała też liczne remonty (w tym ostatni duży w 2008 roku), które udało się przeprowadzić bez przerw w działalności. Obecnie baza ma ok. 500m2, a budynek wpisany jest do rejestru zabytków. W 2011 roku Marecki Ośrodek Kultury zyskał też patrona w osobie mareckiego artysty plastyka i społecznika Tadeusza Lużyńskiego (1934-2010).

Początkowo MOK prowadził działalność tzw. „rozproszoną” – w udostępnianych salach. Zajęcia artystyczne i lektoraty w szkołach – dyrektor wspominała wielką życzliwość i bardzo dobrą współpracę. Imprezy artystyczne, spektakle teatralne organizowane były w salach szkolnych i fabryki POLMO…
Aktualnie prowadzona jest szeroka działalność kulturalna w tym zajęcia stałe: artystyczne, edukacyjne, klubowe – obecnie 26 różnorodnych form oraz organizowane są liczne imprezy, spotkania, konkursy, wystawy, wycieczki wielo- i jednodniowe, wyjazdy autokarowe do teatrów, kin, muzeów, parków, ogrodów, wczasy, półkolonie, wypełniające kalendarz comiesięcznych wydarzeń.

„Ośrodek kultury to przede wszystkim ludzie, z którymi i dla których pracujemy. Od początku istnienia naszej instytucji jej celem było prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturowej opartej na podstawowych wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, takich jak: prawda, odwaga, zaufanie, przyjaźń, miłość oraz wiara i patriotyzm. W dobie globalnego kryzysu uniwersalnych wartości ludzkich, właśnie z nastawieniem na nie, rozwijamy potrzeby kulturalne dzieci, młodzieży i dorosłych, aby w dobie jednoczącej się Europy Polacy nie zatracili tego, co stanowi sedno człowieczeństwa każdej istoty ludzkiej. Stwarzamy warunki do rozwoju osobowości człowieka, do jego duchowego wzrastania, kształtujemy nawyki do korzystania z wartościowego dziedzictwa dóbr kultury regionalnej, ojczystej i światowej. (…)

Serdecznie dziękuję panu Burmistrzowi Januszowi Werczyńskiemu oraz wszystkim Naczelnikom i pracownikom urzędu Miasta Marki za bardzo dobrą współpracę; Dziękuję Przewodniczącemu Rady Miasta Marki panu Marcinowi Piotrowskiemu oraz wszystkim radnym; Dziękuję Dyrektorom i pedagogom instytucji oświatowych; Dyrektorom i pracownikom instytucji kulturalnych i społecznych i wielu innych działających w Markach. Serdecznie dziękuję za współpracę koleżankom i kolegom dyrektorom instytucji kulturalnych w naszym powiecie. Podziękowania składam na ręce Przewodniczącej Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego pani Marzenie Małek. (…)
Swe podziękowania kieruję do wszystkich byłych pracowników Mareckiego Ośrodka Kultury, którzy towarzyszyli mi w trudnej, lecz pięknej pracy na rzecz mieszkańców Marek.

W sposób szczególny pragnę wyrazić swą wdzięczność i podziękowanie obecnemu mojemu zespołowi. Wszystkim pracownikom: tym z ponad dwudziestoletnim stażem i krótszym, także tym z którymi stosunkowo niedawno rozpoczęliśmy współpracę. To dzięki Wam MOK tak pięknie służy naszym mieszkańcom, którym wzbogacamy życie o wartości niedostępne w domu, pracy czy też szkole. Dzięki Waszym staraniom oraz zrozumieniu misji, jaką mamy do spełnienia w tej instytucji nasza praca ma sens i daje nam wszystkim satysfakcję. Wypowiadam te słowa z wielkim uznaniem i szacunkiem. Dziękuję Wam Kochani!
Dziękuję wszystkim, którzy są z nami na co dzień i od święta. Bez was nie byłoby nas, naszej instytucji. Wielkie dzięki! Kłaniam się Państwu i życzę pięknego wieczoru, który wpisze się w historię Mareckiego Ośrodka Kultury i naszego miasta.”

Piękny wieczór uświetnił koncert Zegarmistrz Światła. Wystąpili: Tadeusz Woźniak – gitara, śpiew, Mariusz Jagoda – skrzypce, Jolanta Majchrzak – instrumenty klawiszowe, śpiew, Piotr Woźniak – gitara śpiew. Tadeusz Woźniak – muzyk, kompozytor, wokalista, który od wielu lat jest aktywną postacią polskiej sceny muzycznej śpiewając najczęściej melodyjne ballady własnej kompozycji i akompaniując sobie na gitarze. Ma w dorobku muzykę do kilkuset piosenek. Popularność przyniosły mu przeboje: Hej, Hanno, Smak i zapach pomarańczy, To będzie syn, Zegarmistrz światła (nagroda Grand Prix za muzykę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 r.). To piosenki ponadczasowe, które nucą dziadkowie, rodzice, i dzieci…

Mistrz i jego rodzinny zespół nie zawiedli, oprócz największych przebojów pojawiły się też piosenki mniej znane, ale równie urokliwe, w tym pochodzący ze słuchowiska Lato Muminków (1978) utwór Włóczykije. Tadeusz Woźniak wspominał też swoich żyjących i nieżyjących kolegów – Marka Grechutę, Jacka Kaczmarskiego, Jaromira Nohavicę – wplatając w swój występ ich kompozycje we własnych, ciekawych aranżacjach.
(Strona oficjalna Tadeusza Woźniaka)
Po koncercie dziesięciu szczęśliwców wylosowało nagrody – książki od Urzędu Miasta Marki. Nastał czas serdecznych gratulacji i wielkich niespodzianek. Wręczono morze kwiatów. Wraz z serdecznymi gratulacjami i życzeniami Burmistrz Miasta Marki ufundował pamiątkowy obraz – portret dyrektor MOK Krystyny Klimeckiej pędzla artysty plastyka Anastazji Fietisowej… a pracownicy Mareckiego Ośrodka Kultury wyszli z podobną inicjatywą i również podarowali swojej zwierzchniczce jej portret autorstwa instruktora MOK, artysty plastyka Luizy Wojciechowskiej-Konopki, która w imieniu wszystkich pracowników z całego serca pogratulowała tego pięknego jubileuszu i życzyła Dyrekcji (oraz całemu zespołowi) wielu dalszych lat wspólnej owocnej pracy na niwie kultury mareckiej.

Marzena Małek, przewodnicząca Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego odczytała okolicznościowy list gratulacyjny, a później swe serdeczne życzenia na ręce Dyrektor MOK składali pozostali goście. W pełnej sympatycznego ożywienia atmosferze rozpoczęła się część towarzyska wieczoru. Nastrój jubileuszu skłaniał wielu gości do wspomnień, w gwarze rozmów często słychać było: „A czy pamiętasz…?”. Pozostały piękne wpisy w kronice, lecz wieczór ten przeminął bezpowrotnie jak wszystkie poprzednie w naszym życiu. Za kilka lat zapytamy: „A czy pamiętasz trzydziestolecie Mareckiego Ośrodka Kultury?”

Luiza Wojciechowska-Konopka

Z kart 26. tomu kroniki:

„Jako wychowanek Mareckiego Ośrodka Kultury chciałbym wykorzystać wspaniały jubileusz XXX-lecia działalności do złożenia podziękowań Dyrekcji oraz Pracownikom za wszystkie chwile spędzone w murach MOK-u, życzliwość, cierpliwość oraz zaangażowanie w wychowanie moje oraz rzeszy markowian.” – Paweł Pniewski

„Pani Dyrektor, Szanowna Pani Krystyno!
Gratulujemy owocnych trzydziestu lat pracy dla naszych Marek. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w wydarzeniach najwyższego lotu. Z serca życzymy obfitości łask ze zdrowiem i pogoda ducha na czele” – Radni Mareckiej Wspólnoty Samorządowej (Maria Przybysz-Piwko, Danuta Stefaniak, Elżbieta  Brzozowska)

„Zawsze w tym niezwykłym miejscu czujemy się fantastycznie. Dziękujemy!”
- Jola Majchrzak-Woźniak, Tadeusz Woźniak

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 50, generowano: 0,661s)