Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

XIX POWIATOWY KONKURS SPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ „DYKTANDO 2014″ – II etap

Marecki Ośrodek Kultury, wtorek, 15.04.2014, godzina 11:00

Terminy oraz miejsca realizacji konkursu

Eliminacje w szkołach – 28 marca 2014 (piątek) godz. 11.00 ( I etap)
lub w wybranym dowolnie przez szkołę terminie

Przekazanie kart zgłoszeń do ośrodków kultury – 10 kwietnia 2014 czwartek)

Ogólnomiejskie Konkursy Sprawności Ortograficznej
- 15 kwietnia 2014 (wtorek) godz. 11.00 – ośrodki kultury ( II etap)

Uroczyste podsumowanie konkursów w ośrodkach kultury. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom II etapu
- 28 kwietnia 2014 (poniedziałek) godz. 11.00

Przekazanie do Mareckiego Ośrodka Kultury kart zgłoszeń uczestników finału konkursu -
- do 28 kwietnia 2014 (poniedziałek) w godz. 12.00 – 19.00

Dyktando Finałowe w Mareckim Ośrodku Kultury (III etap)
- 6 maja 2013 (wtorek) godz. 11.00

Uroczyste podsumowanie w Mareckim Ośrodku Kultury Powiatowego Konkursu Sprawności Ortograficznej
Dyktando 2014 z udziałem laureatów, patronów konkursu oraz zaproszonych gości. Wręczenie nagród i dyplomów. Wykład prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego..
- 21 maja 2013 (poniedziałek) godz. 12.00.

Informacje o konkursie

POWIATOWY KONKURS SPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ
jest autorskim programem Mareckiego Ośrodka Kultury zrealizowanym w ramach POROZUMIENIA DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY POPWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. Od pierwszej do siódmej edycji patronował naszemu konkursowi znakomity językoznawca redaktor Andrzej IBIS-Wróblewski.  Był i pozostał dla nas wielkim autorytetem. Był także naszym przyjacielem.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizowany przez Marecki Ośrodek Kultury od 1996 roku dla uczniów siódmych klas szkół podstawowych, a następnie pierwszych klas szkół gimnazjalnych w Markach Konkurs Sprawności Ortograficznej ?Dyktando Ibisa? stał się imprezą powiatową. Współorganizatorami konkursu są Ośrodki Kultury powiatu wołomińskiego. Z Domami i Ośrodkami Kultury współpracują szkoły.

PATRONAT KONKURSU:
Konkursowi patronują Starosta Powiatu Wołomińskiego i burmistrzowie miast uczestniczących w konkursie.
Już czterokrotnie honorowym patronatem obejmował nasz konkurs wybitny jezykoznawca polonistyczny,
prof. dr hab. WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI.
XV Jubileuszowej Edcyji Powiatowego Konkursu Sprawności ortograficznej patronował wybitny językoznawca
prof. JERZY BRALCZYK.

UCZESTNICY I CEL KONKURSU:
POWIATOWY KONKURS SPRAWNOŚCI ORTOGRAFICZNEJ organizowany dla młodzieży uczęszczającej do I klas szkół gimnazjalnych w powiecie wołomińskim, jest nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy w zakresie poprawności językowej, ale także zachętą do poznawania zasad polskiej ortografii i doskonalenia umiejętności sprawnego pisania.

I ETAP  – ELIMINACJE SZKOLNE
II ETAP – ELIMINACJE W OŚRODKACH KULTURY z udziałem 15-osobowych reprezentacji z każdego gimnazjum w mieście, zgłoszonych po eliminacjach szkolnych. Uroczyste podsumowanie konkursów w ośrodkach kultury. Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów II etapu.
III ETAP -  FINAŁ DYKTANDA odbywa się zawsze w Mareckim Ośrodku Kultury z udziałem 5-osobowych reprezentacji zgłoszonych przez  ośrodki kultury po eliminacjach miejskich.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU
Z UDZIAŁEM PATRONÓW I LAUREATÓW KONKURSU ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI także zawsze odbywa się w Mareckim Ośrodku Kultury.
W programie: uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów, spotkanie z patronami konkursu oraz zaproszonymi gośćmi. Wykład z językoznawcy prof. WŁODZIMIERZA GRUSZCZYŃSKIEGO.

NAGRODY:
Nagrody dla laureatów etapu miejskiego fundują ośrodki kultury.
Nagrody dla laureatów szczebla powiatowego funduje starosta powiatu wołomińskiego.
Nauczyciele laureatów szczebla powiatowego (I, II i III miejsca) otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,558s)