Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykletych w Markach

Radosław Dec
792-350-668

Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

XII Katyński Marsz Cieni z udziałem markowian

W niedzielę 7 kwietnia br., jak co roku Grupa Historyczna NIEPODLEGŁOŚĆ z Marek  wraz z dowódcą Andrzejem Górskim oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga przemaszerowali ulicami Warszawy  już w XII Katyńskim Marszu Cieni, oddając hołd pomordowanym oficerom Wojska Polskiego przez Rosję sowiecką, wiosną 1940 roku. W tym roku w Marszu uczestniczyła rekordowa liczba 400 rekonstruktorów przybyłych z całej Polski! 

Pomnik Sybiraków w Warszawie 

5 marca 1940 roku Józef Stalin podpisał uchwałę sporządzoną przez Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berię. Na podstawie tajnej notatki, władze ZSRR zdecydowały o wymordowaniu ponad 22 tysięcy polskich oficerów. W tajnej notatce przedstawionej Stalinowi 2 marca 1940 r., Beria pisał: „Polscy jeńcy wojenni stanowią zdeklarowanych i nierokujących nadziei na poprawę wrogów władzy sowieckiej’. Beria stwierdził również, że według NKWD należy rozstrzelać polskich oficerów bez przedstawiania im zarzutów, podstępnie, strzałem w tył głowy w lesie katyńskim.

Katyń

Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie…
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień.

Związano do tyłu ręce,
By w obecności kata
Nie mogła ich wznieść błagalnie
Do Boga i do świata.

Zakneblowano usta,
By w tej katyńskiej nocy
Nie mogła błagać o litość,
Ni wezwać znikąd pomocy.

W podartym jenieckim płaszczu
Martwą do rowu zepchnięto
I zasypano ziemią
Krwią na wskroś  przesiąkniętą.

By zmartwychwstać nie mogła,
Ni dać znaku o sobie
I na zawsze została
W leśnym katyńskim grobie.

Pod śmiertelnym całunem
Zwiędłych katyńskich liści,
By nikt się nie doszukał,
By nikt się nie domyślił

Tej samotnej mogiły,
Tych prochów i tych kości ?
Świadectwa największej hańby
I największej podłości.

- – -

Tej nocy zgładzono Prawdę
W katyńskim lesie,
Bo nawet wiatr, choć był świadkiem,
Po świecie jej nie rozniesie…

Bo tylko księżyc niemowa,
Płynąc nad smutną mogiłą,
Mógłby zaświadczyć poświatą
Jak to naprawdę było…

Bo tylko świt, który wstawał
Na kształt różowej pochodni
Mógłby wyjawić światu
Sekret ponurej zbrodni…

Bo tylko drzewa nad grobem
Stojące niby gromnice
Mogłyby liści szelestem
Wyszumieć tę tajemnicę…

Bo tylko ziemia milcząca,
Kryjąca jenieckie ciała,
Wyznać okrutną prawdę
Mogłaby – gdyby umiała.

- – -

Tej nocy sprawiedliwość
Zgładzono w katyńskim lesie…
Bo która to już wiosna?
Która zima i jesień

Minęły od tego czasu,
Od owych chwil straszliwych?
A sprawiedliwość milczy,
Nie ma jej widać wśród żywych.

Widać we wspólnym grobie
Legła przeszyta kulami ?
Jak inni ? z kneblem na ustach,
Z zawiązanymi oczami.

Bo jeśli jej nie zabrała,
Nie skryła katyńska gleba,
Gdy żywa ? czemu nie woła,
Nie krzyczy o pomstę do nieba?

Czemu ? jeśli istnieje ?
Nie wstrząśnie sumieniem świata?
Czemu nie tropi, nie ściga,
Nie sądzi, nie karze kata?

- – -

Zgładzono sprawiedliwość,
Prawdę i wolność zgładzono
Zdradziecko w smoleńskim lesie
Pod obcej nocy osłoną…

Dziś jeno ptaki smutku
W lesie zawodzą żałośnie,
Jak gdyby pamiętały
O tej katyńskiej wiośnie.

Jakby wypatrywały
Wśród leśnego poszycia
Śladów jenieckiej śmierci,
Oznak byłego życia.

Czy spod dębowych liści
Albo sosnowych igiełek
Nie błyśnie szlif oficerski
Lub zardzewiały orzełek,

Strzęp zielonego munduru,
Kartka z notesu wydarta
Albo baretka spłowiała,
Pleśnią katyńską przeżarta.

I tylko  p a m i ę ć  została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć  n i e  d a ł a  się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy

                I woła o  s p r a w i e d l i w o ś ć
I  p r a w d ę  po świecie niesie ?
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.

autor:  Marian Hemar,
lwowianin, świadek tamtych czasów
 
 
 
Zdjęcia: Robert Lisowski, Jacek Gołaszewski, Bogusława Sieroszewska

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 61, generowano: 0,608s)