Wzrastaprzestępczość narkotykowa, miliony dla Szpitala Powiatowego w Wołominie, czyli ostatnia sesja Rady Powiatu.

Wczorajsza sesja Rady Powiatu Wołomińskiego to przede wszystkim przyjęcie sprawozdań z działalności za 2019 rok: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z ciekawostek niech będzie fakt, że o ile ogólna przestępczość na terenie powiatu utrzymuje się na podobnym poziomie, to przestępczość narkotykowa dynamicznie wzrasta. Z uzyskanych na sesji informacji wynika, że powiatowa Policja ma obecnie 38 nieobsadzonych wakatów (ok. 10% ogólnego zatrudnienia), co z całą pewnością utrudnia pracę, szczególnie tę w terenie.

Rada Powiatu zdecydowała również o udzieleniu pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie w kwocie 11 000 000 zł (w cyklu dwuletnim). Pozwoli to szpitalowi zapłacić zobowiązania wymagalne, a więc wyjść na prostą. Przyjęliśmy również plan naprawczy dla szpitala, który zakłada m. in. większą konkurencyjność szpitala na rynku badań płatnych, efektywniejsze zarządzanie finansami, itp. Plan naprawczy ma przynieść dodatkowych kilka milionów rocznie na bieżącą działalność szpitala, co pozwoli również poprawić jakość świadczonych usług. Trzymam kciuki za powodzenie wszystkich tych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 76, generowano: 0,657s)