Grupa Marki 2020

Stowarzyszenia Grupa Marki 2020
05-270 Marki; ul. Andersa 2

grupa@marki2020.pl
601 861 021

Wyrazy uznania dla obywateli Marek

W ostatnim numerze „Życia Powiatu Wołomińskiego” Edward Olszowy, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, opisuje starania naszych samorządowców na rzecz budowy obwodnicy Marek. Wspomina także o Grupie Marki 2020.

?Inicjatorom akcji w sprawie obwodnicy Marek „Grupie Marki 2020?”przekazuje wyrazy uznania i jednocześnie deklarujemy dalszą współpracę i wsparcie dla Waszej inicjatywy, której realizacja jest tak istotna dla mieszkańców naszego powiatu – pisze Edward Olszowy.

Panie przewodniczący! Dziękujemy za ciepłe słowa. Uważamy, że są wyróżnieniem dla WSZYSTKICH obywateli Marek, którzy wzięli udział w akcji „Tak dla Obwodnicy Marek

Ze swej strony także deklarujemy wsparcie dla władz samorządowych – przy kolejnych spotkaniach z urzędnikami i politykami.

Grupa Marki 2020

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,523s)