Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

Wyprawa w poszukiwaniu drzew pomników przyrody w Markach. Zapraszamy!

W dniach od 28 do 30 września 2015 r. odbędzie się wyprawa z udziałem dzieci i młodzieży z mareckich szkół związana z monitoringiem drzew -pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Marki.

W tej wyprawie udział weźmie 10-12 dzieci i młodzieży z mareckich szkół pod opieką wychowawców, przyrodników, regionalistów. Warto podkreślić, że na czas prowadzenia opisywanego projektu, dla wsparcia jego realizacji zostanie zatrudniony doświadczony przyrodnik -dendrolog w osobie Pani dr Marzeny Suchockiej , która będzie towarzyszyła grupie badaczy wolontariuszy w trakcie wszystkich działań.

Celem wyprawy jest min. opracowanie szczegółowej mapy drzew o nadanym statusie pomnika przyrody lub na takie miano zasługujących okazów ze względu na wiek, piękno, przekazy historyczne itp.

Jednym z istotnych celów programu jest też kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy poszanowania dla przyrody i otaczającego nas środowiska naturalnego, a także wartości poznawcze dot. chociażby rozpoznawalności różnych gatunków drzew.

Wyprawa doszła do skutku m.in. dzięki powstaniu projektu „EkoMarki”, w którym Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek realizuje projekt -obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska.

Koordynacją całej wyprawy zajmuje się Pani Katarzyna Biejat z Fundacji Sendzimira oraz Zbigniew Paciorek ze Stowarzyszenia „MARKI-PUSTELNIK-STRUGA”. Wyprawa finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyprawa zaplanowana jest na 3 dni. Realizowana będzie etapami, których długość uzależniona będzie od kondycji jej uczestników oraz warunków atmosferycznych.

Dzieci i młodzież zostaną przeszkoleni w czasie 2-3 godzinnych warsztatów z metodyki prowadzenia obserwacji drzew, rozpoznawania ich gatunków, metodyki pomiarów. Szkolenie będzie dotyczyło również wyszukiwania potencjalnych zagrożeń dla przyrody i środowiska naturalnego na badanym obszarze.

Po zakończeniu wyprawy opracowany zostanie specjalistyczny raport, zawierający m.in. dokumentację fotograficzną drzew pomników-przyrody, ich dokładną lokalizację, propozycję nadania imienia -nazwy, a także ukazanie potencjalnych zagrożeń dla ich egzystencji.

Zapisy przyjmowane są drogą mailową: zbigniew.paciorek1007@gmail.com, lub telefonicznie 606-873-795 do dnia 25 września 2015.

Zapraszamy!

Pomniki_Przyrody_Regulamin_Wyprawy

Zbigniew Paciorek

Prezes Stowarzyszenia „MARKI-PUSTELNIK-STRUGA”.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 66, generowano: 0,544s)