Wynalazca ze Strugi

Struga ma także swoją bogatą i ciekawą historię. Wieś Struga była nie tylko świetnie funkcjonującym ośrodkiem letniskowym. W Strudze rozwijał się przemysł. Rozwijała się także myśl techniczna. Zapisał się w historii wynalazca z Czarnej Strugi – Antoni Kowalski.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 11 sierpnia 1921 roku wydał świadectwa ochronne na wzory rysunkowe i modele Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze powiatu warszawskiego. Informację o wydaniu tych świadectw ogłoszono w Monitorze Polskim z dnia 19 września 1921 roku.

Zgłoszony model dotyczył maskastu, zamka dwustronnego z klamką, dającą się przekładać na lewą lub prawą stronę drzwi. Opłatę uiszczono do dnia 10 października 1921 roku.

W listopadzie 1921 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przedłużył ochronę czterech modeli::

przyznaną świadectwem Nr. 4 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na zamek (maskast) dwustronny z klamką, dającą się przekładać na lewą lub prawą stronę drzwi, do dnia 10 października 1924 roku;
przyznaną świadectwem Nr. 5 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na zamknięcie trójsztabowe ze sztabami, dającemi się odsuwać jednocześnie przez obrócenie kluczem, do dnia 10 października 1924 roku;
przyznaną świadectwem Nr. 6 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na szatkownicę tarczową z tarką, w której tarcza nożowa i tarka wykonane są z blachy białej, cały zaś przyrząd daje się przykręcać do stołu, do dnia 10 października 1924 roku;
przyznaną świadectwem Nr. 7 p. Antoniemu Kowalskiemu, zamieszkałemu we wsi Czarnej Strudze, na szatkownicę tarczową z koszem, dającym się ustawiać poziomo lub pochyło, do dnia 10 października 1924 roku;

Poza znaną cegielnią Aleksandra Małachowskiego funkcjonowała w Strudze Fabryka Konserw z Jarzyn Tomasza hrabiego Potockiego. Fabryka znana była na rynku warszawskim. Była także prekursorem w zastosowaniu nowej formy reklamy.

W Strudze działała także Fabryka Kas Ogniotrwałych. Patent z tej fabryki kupiła firma z Anglii, jedna z uznanych firm na rynku kas ogniotrwałych.

Ale to już inne tematy na odrębne wpisy.

Antoni Widomski
Pro Memoria 

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 68, generowano: 0,555s)