Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Wybory uzupełniające ławników

Czekamy na kandydatury do 28 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miasta Marki z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 2 ławników.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Marki po upływie tego terminu a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Druki dostępne pod adresem BIP lub w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Marki pok. 35.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: BIP
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Miasta Marki
Biuro Rady Miasta
pokój nr 35
Al. Piłsudskiego 95
05-270 Marki
tel. 22 418-81-08

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 61, generowano: 0,581s)