Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Wsparcie dla zdolnych uczniów i studentów

Rusza siódma edycja Programu Stypendialnego Miasta Marki.

Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem? Masz osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie? Mieszkasz na stałe w Markach? Jeśli odpowiesz twierdząco na te pytania, możesz starać się o wsparcie finansowe. W roku szkolnym 2017/2018  nasze miasto przystąpi do realizacji VII edycji Programu Stypendialnego.  Jego celem  jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i studentów przez świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  w formie stypendium. Fundusze pochodzą w całości z własnych środków finansowych miasta.

Stypendium będzie przyznawane na 10 miesięcy w następujących kategoriach:

a) za osiągnięcia w nauce,

b) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

Wnioski o stypendium mogą składać:

a) sami zainteresowani,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) rady pedagogiczne bądź rady szkół,

d) dyrekcje szkół,

e) organizacje samorządowe i społeczne,

f)  władze klubów i organizacji sportowych.

Wniosek, którego wzór przedstawiamy w załączeniu, należy złożyć do Kancelarii Urzędu Miasta Marki przy Al. marsz. J. Piłsudskiego 95 w terminie do 5 października 2017 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu, w tym formy, zakres i tryb postępowania w tych sprawach  są określone w załączniku do uchwały  nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

Wniosek o przyznanie stypendium

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 75, generowano: 0,558s)