Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

Wernisaż i wykład w MOK w Markach – relacja

W sobotę, 14 lutego w Mareckim Ośrodku  Kultury odbyło się  uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Aleksandry Krupskiej zatytułowanej „Dwa światy”. Bohaterka wieczoru jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Wydziału Malarstwa i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 1976 roku pracuje na tej uczelni. Obecnie kieruje Pracownią Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego na wydziale konserwacji. Maluje obrazy o tematyce hagiograficznej i symboliczno-religijnej, ma w swoim dorobku kopie znanych obrazów dla zbiorów muzealnych i kościelnych oraz liczne realizacje konserwatorskie. Miała kilka wystaw indywidualnych i wzięła udział w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Była pomysłodawczynią i autorką koncepcji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Prymas Tysiąclecia” na zakończenie Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na wystawie w Mareckim Ośrodku Kultury licznie zgromadzeni goście mogli zobaczyć w sumie 23 prace malarki  – obrazy olejne i gwasze, poruszające się w obrębie zarówno świata realnego – jak i wyobraźni. Bogaty świat wyobraźni autorki reprezentują tu obrazy powstałe w stanie wojennym, gdzie odnaleźć możemy refleksyjność, symbolizm, poczucie zniewolenia, lecz również triumf nadziei i myśli swobodnej. Zastosowanie przez autorkę tradycyjnych technik malarskich dodatkowo pogłębia ich wymowę. Drugi cykl eksponowanych obrazów to ulubiony motyw artystki – drzewa, które mocno zaakcentowane na złotym tle, budują metaforyczną rzeczywistość. Z kolei w pracach plenerowych, wykonanych w technice gwaszu, malarka pozwala sobie na spontaniczne, pełne uroku i swobody potraktowanie tematów – czuje się wyczarowany pędzlem powiew wiatru chylącego ku ziemi trawy i przesuwającego po niebie obłoki, pył polnej drogi, świecący zza chmur promień słońca i nieodparty urok ulotnej chwili, zatrzymanej przez artystkę na płaszczyźnie obrazu.
Wernisaż Aleksandry Krupskiej uświetnił wykład wygłoszony przez autorkę, którego tematem była postać Marcina Groblicza – ostatniego przedstawiciela rodu naszych największych lutników, który jest jednocześnie autorem nieznanego dotąd traktatu o technikach artystycznych związanych ze złotnictwem, laką europejską, werniksami i pigmentami. Ta fascynująca postać jest mało znana, choć jego skrzypce cieszą się u znawców wielką renomą.  Z kolei  jego zapiski zostały odkryte stosunkowo niedawno – jednocześnie są one pierwszym przykładem rodzimego samodzielnego pisania traktatowego, dotyczącego technologii „różnych sztuk ręcznych” w naszym piśmiennictwie. Wykład autorki obrazów poruszał takie zagadnienia jak sylwetka Marcina Groblicza na tle epoki, omówienie jego zapisków  z lat 1706-1739, jako pierwszego pisanego polskiego traktatu dotyczącego receptur wielu dziedzin technik artystycznych i przedstawienie kilku najciekawszych receptur tego właśnie autora. Ważnym osiągnięciem Marcina Groblicza było stworzenie własnych przepisów na imitację laki wschodniej, która jest określana jako laka europejska, sztuki niezwykle w jego czasach pożądanej. W dalszej części wykładu autorka przedstawiła także główne założenia alchemii i jej powiązania z medycyną, farmakologią, złotnictwem i  technologią malarską. Po wykładzie licznie przybyli goście -  mieszkańcy Marek, artyści, profesorowie, pracownicy i studenci ASP oraz miłośnicy sztuki – zaproszeni zostali na towarzyskie spotkanie przy herbacie i domowych smakołykach. Był to czas na swobodne rozmowy, spotkania i indywidualne zwiedzenie wystawy artystki, której wspaniała osobowość i talent oczarowały wszystkich zgromadzonych podczas tego artystycznego wydarzenia w Mareckim Ośrodku Kultury.

Anna Dąbrowska – Pękocka
MOK w Markach

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 49, generowano: 0,558s)