Marcovia

MTS Marcovia 2000

ul. Wspólna 12,
22 781-12-84

Walne Zebranie Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000

Zarząd Mareckiego Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000 uprzejmie informuje, że na podstawie § 22 ust. 2 i  § 24 Statutu Mareckiego Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa, w przedmiocie wyboru nowych władz Towarzystwa.

Walne Nadzwyczajne Zebranie członków Towarzystwa, odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Markach, przy ul. Wspólnej 12, w dniu 09 stycznia 2008 r. w pierwszym terminie o godzinie 18.00, w drugim terminie o godzinie 18.15.

Porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
4.Powołanie komisji skrutacyjnej.
5.Wystąpienie Prezesa ustępującego Zarządu Towarzystwa.
6.Wybór nowych władz Towarzystwa:
a)wybór Zarządu Towarzystwa,
b)wybór Komisji Rewizyjnej,
c)wybór Sądu Koleżeńskiego.
7.Dyskusja i wolne wnioski.
8.Zamknięcie Zebrania.

Prezes MTS Marcovia 2000
Jacek Zalewski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 45, generowano: 0,527s)