Marcovia

MTS Marcovia 2000

ul. Wspólna 12,
22 781-12-84

Walne Zebranie członków MTS Marcovia 2000

Zarząd Mareckiego Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000 zaprasza na sprawozdawcze Walne Zebranie członków Towarzystwa, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Markach, przy ul. Wspólnej 12, w dniu 21 lutego 2007 r. w pierwszym terminie o godzinie 18.00, w drugim terminie o godzinie 18.15.
Porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wybór przewodniczącego Zebrania.
4.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Towarzystwa.
5.Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania.
6.Dyskusja w sprawie sprawozdania.
7.Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
8.Dyskusja i wolne wnioski.
9.Zamknięcie Zebrania.

Prezes MTS Marcovia 2000

Jacek Zalewski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,562s)