Marcovia

MTS Marcovia 2000

ul. Wspólna 12,
22 781-12-84

Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Towarzystwa

W dniu 8 lutego 2005 r. w siedzibie Mareckiego Toawarzystwa Sportowego Marcovia 2000 odbyło sie Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Towarzystwa. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2004. Podkreślono w nim zorganizowanie festynu z okazji 80-lecia sportu w Markach oraz 5-lecia powstania Towarzystwa, jak również dokończenie budowy nowego obiektu klubowego. Zarówno pierwsze jak i drugie przesięwzięcie mogło zostać zrealizowane dzięki wydatnej pomocy władz miasta, a w szczególności jego Burmistrza Pana Janusza Werczyńskiego. Podczas zebrania przedstawiono również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wyrażając uznanie dla działalności Zarządu, zwróciła uwagę na nieuzyskanie dotychczas przez Towarzystwo statusu pozytku publicznego. Po interesującej i burzliwej dyskusji Walne Zebranie członków Mareckiego Towarzystwa Sportowego Marcovia 2000 przyjęło jednogłośnie sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2004.

Jacek Zalewski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,548s)