Przedszkole Chatka Puchatka

Przedszkole Chatka Puchatka
ul. Cicha 16 A, Marki 05-270
22 781-21-08, 504-963-044

VI WIELKI KONKURS PLASTYCZNY CHATKI PUCHATKA !

Zapraszam Serdecznie do udziału w VI Wielkim Konkursie Plastycznym CHATKI PUCHATKA !!!

Cele konkursu:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:

- dzieci w wieku 2-3
- dzieci w wieku 4-5
- dzieci w wieku 6-7
- dzieci w wieku 8-10

2. Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci ze wszystkich mareckich przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz szkół podstawowych. Zapraszamy również rodziny z dziećmi.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, tematycznie związanej z Wielkanocną Tradycją - Ozdoba Wielkanocna.

4. Technika wykonania prac: dowolna

5. Format pracy: dowolny

6. Ilość prac: dowolna

7. Każda praca musi zostać opatrzona czytelnie wypełnioną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko dziecka/ dorosłego,  wiek, (adres placówki dziecka), adres zamieszkania, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lub rodzica.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

9. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów konkursu.

10. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość.

11. Oceny prac dokona Jury, powołane przez organizatorów konkursu.

12. Organizatorzy przewidują 4 nagrody główne oraz wyróżnienia które wraz z dyplomami i podziękowaniami dla nauczycieli zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście

13. Podziękowania dla nauczycieli oraz dyplomy dla pozostałych uczestników konkursu będą przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną, na podany w metryczce adres e-mail nauczyciela lub placówki.

14. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

15. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28.03.2018 r. na adres:
ul. Cicha 16A, Marki

16. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 09.04.2018r.

17. Lista nagrodzonych dzieci i dorosłych zostanie opublikowana na stronie internetowej: chatka-puchatka.com.pl oraz na naszym profilu na facebook-u.

18. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Niepublicznym Chatka Puchatka

19. Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu: Daria Słowikowska-Szkoda.
Tel. 22 781 21 08

Zapraszam Serdecznie do udziału w naszym konkursie.

Anna Golińska

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Nr4

CHATKA PUCHATKA

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 63, generowano: 0,542s)