V Posiedzenie Rady Miasta Marki – 09.02.2011

Drodzy Współmieszkańcy,

Podczas V posiedzenia Rady Miasta Marki poruszono następujące kwestie:

1.Wysłuchano opinii mieszkańców ul. Zielenieckiej/Traugutta w zakresie obecnej sytuacji w zakresie problemów związanych z podniesionym stanem wód gruntowych. Z uwagi na powagę sytuacji i przyjęte piorytety mamy nadzieję, iż sprawne przeprowadzenie przetargów na bieżące prace związane z merlioracją/odwodnieniem pozwoli na wypracowanie środków na dalsze działania jeszcze w tym roku.
2.Informacja nt. realizacji projektu Wodociągu Mareckiego dofinansowaniego przez UE. Podczas prezentacji przedstawiciele spółki Wodociąg Marecki przedstawili założenia dot. realizacji i finansowania projektu skanalizowania miasta Marki. W trakcie dyskusji radni poruszyli poniższe kwestie:
 - Finansowania inwestycji m.in. wysokość dofinansowania z UE, prognozy finansowe inwestycji – wg. przedstawionych przez władze Spółki informacji całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę około 136 mln zł (dofinansowanie z UE – 86 mlz zł, przy 65 % poziomie dofinansowania).
 - Aktualnie prowadzonych prac m.in. pojawiających się problemów w zakresie już realizowanych inwestycji oraz kwestii nadzoru nad firmami wykonawczymi – zwrócono przedstawicielom spółki uwagę na pojawiające się problemy w zakresie prawidłowego oznaczenia placów budów, zabezpieczenie prac a przede wszystkim przyjazności  prowadzonych prac wobec mieszkańców.
 - Przyłącza do domów m.in. wysokości kosztu projektu przyłącza. Przedstawiciele spółki przedstawili wstępne propozycje kosztów zaprojektowania przyłącza (od 500 zł do 1 000 zł), przedłożone założenia pokrywały się z oczekiwaniami wyrażonymi przez radnych (znaczne obniżenie kosztów projektu poprzez bezpośrednie zaangażowanie pracowników spółki ) podczas spotkania z przedstawicielami społki na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok. Rada Miasta po dyskusji uchwaliła (z jednym głosem przeciw) projekt budżetu zawierający m.in.:
- zwiększenie kwoty finansowania prac melioracyjnych z 50 000 na 850 000 zł (przywrócenie sprawności rowów/przepustów)
- wyodrębnienie kwoty 600 000 zł na sfinansowanie prac związanych z pracami odwodnieniowymi m.in. ul. Sowińskiego, Dobra, Sowia, Kasztanowa oraz przygotowanie  projektu odwodnienia ulic: Lisa Kuli, Ząbkowskiej, Sokolej, Zajączka, Sowiej oraz Ząbkowskiej.
- wyodrębnienie kwoty 15 000 zł na zakup 2 szt. defibrylatorów (AED)
- zwiększenie kwoty finansowania na cele oświatowe o 54 000 zł
- zwiększenie kwotyfinansowania wsparcia działalności sportowej o 40 000 zł
- wyodrębnienie kwoty 700 000 zł na rzecz realizacji projektu ORLIK
- zrezygnowano z prac remontowo/adaptacyjnych p0mieszczeń zajmowanych w przeszłości przez Policję w UM
- wyodrębnienie środków na realizację programu współfinansowanego przez UE pod nazwą „Równy Start – program rozwojowy szkół podstawowych w Markach;
- wyodrębnienie kwoty 10 000 zł na rzecz wprowadzania systemu imiennego/elektronicznego głosowania w Radzie Miasta
- utrzymanie dofinansowania spółki Wodociąg Marecki w kwocie 8 mln zł ( w tym m.i. ok. 1,1 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej, 1,7 mln zł budowę sieci kanalizacji deszczowej)
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2025. Rada Miasta po dyskusji uchwaliła przedłożony projekt.
5.Informacja w zakresie gminnych zasobów nieruchomości gruntowych. Rada Miasta wysłuchała przedłożoną informację.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta po wysłuchaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Burmistrza oraz dyskusji uchwaliła przedłożony projekt.
7.Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miasta Marki. Rada Miasta zaakceptowała przedstawione przez Przewodniczących plany pracy poszczególnych komisji.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Miasta po dyskusji uchwaliła przedłożony projekt.
9.  W sprawach różnych poruszono m.in. następujące kwestie:
 - prośbę Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania działań w ramach akcji „Zima w Mieście” – środki na rzecz akcji „Zima w Mieście – 2011″ zostały znacząco zwiększone dla szkół.
 - stanowisko czterech klubów radnych w zakresie inicjatywy przeprowadzenia akcji informacyjnej połączonej z referendum (równoległym do wyborów parlamentarnych) w zakresie powołania na terenie gminy Marki straży Miejskiej. W trakcie dyskusji zaakceptowano wniosek o skierowanie pisma do Komisji Zdrowia w celu wypracowania stanowiska na posiedzenie Rady Miasta.
 - propozycję Zielonki, która z uwagi na brak środków zwróciła się z propozycją współfinansowania linii autobusowej „Z” przez miasto Marki.

Szanowni współmieszkańcy, forumowicze,

W tym miejscu chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Radnym, Burmistrzowi, Skarbnikowi oraz mieszkańcom, którzy podjęli trud przekazania swoich uwag w pracach nad projektem budżetu – bo MARKI SĄ NAJWAŻNIEJSZE…mamy nadzieję, iż sprawne prace nad jego realizacją pozwolą wypracować dodatkowe środki na rzecz prac odwodniowych.

Z pozdrowieniami

Marcin Piotrowski

Komentarze: 6

 1. - propozycję Zielonki, która z uwagi na brak środków zwróciła się z propozycją współfinansowania linii autobusowej ?Z? przez miasto Marki.

  Czy Radni wytrzymali nie śmiejąc się, gdy usłyszeli taką propozycję, bo ja bym walnął tarzając się po ziemi ze śmiechu.
  Mieszkam niedaleko tej linii, ale w ogóle z niej nie korzystam. Nie wiem czy 5 mieszkańców Marek z Niej korzysta. Zawsze jak nią jeździłem wysiadałem sam, zawsze jak idę Fabryczną. Jak jeszcze jeździła z Wileniaka to raz na jakiś czas jeździłem przez atrakcyjną cenę biletu, teraz jak jeździ od M1 ani razu nie jechałem. Ta linia nie jest w żadnym stopniu Markom niepotrzebna.

 2. Pan Jan pisze:

  „przygotowanie projektu odwodnienia ulic: Lisa Kuli, Ząbkowskiej, Sokolej, Zajączka, Sowiej oraz Ząbkowskiej.” gdzieś ostatnio czytałem, że ulica Ząbkowska miała zostać odwodniona w I półroczu 2011 roku, teraz czytam że dopiero zostały przeznaczone pieniądze na przygotowanie projektu… brawo

 3. Ząbkowska ostatnio pół biedy. (Nie)polecam się przejechać odcinkiem jak kończy się Ząbkowska, a zaczynają Ząbki, a mianowicie ulicą Szpitalną od końca Marek do Kochanowskiego (odcinek około 200 – 300 metrów). Jak jeżdżę jako kierowca i pasażer nie widziałem drogi w tak beznadziejnym stanie. Tam kierowcy nie jeżdżą więcej niż 20 km/h.,bo po prostu się nie da. To co się działo na dawnym moście Syreny (służącym do niedawna część Trasy Toruńskiej) to pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje na Szpitalnej po stronie Ząbek. Powiedzmy sobie szczerze – gdy w Markach ulica jest w złym stanie to w niedługim czasie ją łatają, a tam od kilku lat się nic nie dzieje. Czy Urząd w Ząbkach zapomniał o tym odcinku ? Czy żaden z Radnych nie mieszka w tamtych okolicach ? Nota bene pismo o tej treści wyślę na skrzynkę elektroniczną burmistrza miasta Ząbek Pana Perkowskiego.

  Po co ten tekst ? Po to, żeby pokazać, że nie jesteśmy tak zacofani i tak nieudolni w Markach jak to się niektórym (zwłaszcza przed wyborami) wydawało.

 4. Marcin Piotrowski pisze:

  Szanowny Panie Janie,

  Należy pamiętać, iż odwodnienie nie jest tożsame z budową instalacji deszczowej, które to zostanie przeprowadzone na ul. Zabkowskiej jeszcze tym półroczu. Wprowadzenie zapisu budżetowego dot. odwodnienia ul. Lisa Kuli itd, włącznie z częścią ul. Ząbkowskiej to nowe zadanie inwestycyjne, którego część postaci opracowania projektu zostanie wykonane mam nadzieję, jeszcze w tym półroczu.

  Niestety fakt mówią same za siebie, udało się w tym budżecie wygospodarować środki na odwodnienie i meliorację rowów w kwocie ok. 1, 4 tys zł, co wydaję się być pierwszym działaniem na rzecz poprawy stanu wodnego obszarów Marek.

 5. kaktus2001 pisze:

  Po pierwsze to prosze powiedziec wprost – co tym odwodnieniem!!! Bo ja widzę, ze mieszkańcy żyją w błędzie. Maja przekonanie że, jak będzie kanalizacja (czyli sanitarna) to będzie po kłopocie z zalegającą wodą na ulicach a tu trzeba powiedzieć jasno- kanalizacji deszczowej nie będzie…. ot. Przyszli mieszkańcy Sowiej czy Zielenieckiej, czy Ząbkowskiej pokrzyczeli, napisali jakąś petycję i dostali zapewnienie że będą mieli odprowadzenie…. a reszta? A Okólna? a Ul. Długa? Spacerowa uliczki do niej przyległe Jak Dębowa, A Leśna? A Szkolna, Lisa Kuli i tragiczna Sowińskiego? To co…. jaka budowa kompleksowa odwodnienia, rowy… gdzie plan…. gdzie jakieś potwierdzone przemyslane działanie…..
  A pan przewodniczący ma nadzieję… na co? Tu nie pomoże cud… bo jesli rowy to muszą mieć ujście, gdzie? do rzeki jesli będą miały to trzeba za zrzut wody do tej rzeki zapłacić jego zarządcy. Jeśli odwodnienie, to powiedzmy jasno ulic (przykład opisywanych w poprzednich wieściach podwarszawskich Kobyłki). To albo obywatel podłącza działkę do odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej i za to płaci albo jesli pojawia się fragmenty odwodnienia ulicy nielegalnie wyciąga wężyk i wkłada go do studzienki deszczowej w ulicy, co jest zagrożoną karą do 5 tyś. zł. i przez to zwiększa nielegalnie retencję wody. Mi nikt nie przyjedzie beczkowozem i wybierze wodę z działki za darmo!!! Mam dość ślizgania się po tematach. I jeszcze ten Orlik 700 tyś!!! granda!!! chyba lepiej będzie zainwestować w system odwodnienia ulic, zatrudnienia ekspertów i inżynierów melioracji, którzy określą problem i wskażą możliwe rozwiązania a tu się będzie łatać problemy przez zdaniem radnych ich metodologiczne podejście, które nie ma się ni jak do gwarancji rozwiązania choć czubka problemów. Poza tym Orlik na Marcovi, jest nietrafiony……. Kto skorzysta…. tylko najbliżej mieszkający, przecież dziecko ze Strugi, czy Mickiewicza samo nie przyjedzie… to jest daleko. Orlik… a co to jest tylko boiska, boiska same nie funkcjonują są warte tyle co murawa i podłoże…, które trzeba pielęgnować, utrzymywać, pilnować, same dzieciaki będą tam przychodzić nie, tam musi byc opiekun, trener, i sprzęt!!! wiecie co gwarantuje uzyteczność takich obiektów? bliskość dojścia i położenie. Zatem najbliżej położenia jest coś do czego mogę dojść w 15 minut czyli maks. 0.5 km Marki ciagną się na ok. 6 km macie odpowiedź. Jeśli koniecznie chcecie te boiska to ja wiem gdzie są i nie trzeba ich budować i wiele z nich lezy bliżej niz Marcovia dla innych…. to boiska szkolne… trzeba je udostępniać, przeznaczcie tę kwotę na wzmożoną pielęgnację tych istniejących boisk, sprzęt sportowy i wynagrodzenie wychowawców i trenerów, którzy w ustalonyh godzinach będą realizowac zajęcia na tych boiskach tak by dzieciaki miały i opiekę i treningi a jednocześnie blisko, bo z tej samej szkoły odbierze go rodzic i nie musi go wozić w inne miejsce. Realizować rozgrywki międzyszkolne, nastawić się na wyłapywanie talentów, mobilizować trenerów do ciągnięcia na wyzsze szczeble dzieciaków, dbać aby mogły się zaprezentować przed wyższymi kadrami trenerskimi itp. A nie budować zespół boisk, jakbyśmy nie mieli żadnego…

 6. Marcin Piotrowski pisze:

  Szanowny Panie,

  Z uwagi na wielowątkowość wypowiedzi zapraszam Pana na dyżur, chętnie wszystkie kwestie postaram się wyjaśnić (każdy wtorek 14.00 – 16.00), niemniej jednak …w przypadku kwestii odwodnienia/kanalizacji/wód deszczowych, należy jednoznacznie stwierdzić, iż inwestycje pod nazwą instalacja deszczowa odprowadzi głównie wodę z kałuż na drogach, kwestia odwodnienia to kwestia udrożnienia rowów melioracyjnych oraz przepustów, przywrócenie starych rowów, budowa studni chłonnych, zabezpieczenie naturalnych zbiorników wodnych – to są podstawowe działania związane z obniżeniem poziomu wód gruntowych. I na ten cel wygospodarowano dodatkowe 800 tys zł (pierwotnie było 50 tys zł) plus na inwestycje 600 tys zł. Proponuję sprawdzić dane historyczne w pozycji tych wydatków w zeszłych latach. Trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem kwestii wody deszczowej. Takie same działania musimy przeprowadzić w zakresie odwodnienia czyli próby obniżenia wód gruntowych, które w ciągu ostatnich lat podniosły się o 2 m. Proszę nie liczyć na cud … w tym przypadku proszę nie mieć pretensji do Rady która w nowym składzie miała 2 m-ce na uchwalenie budżetu i diagnozę realnej sytuacji w budżecie Miasta – zwiększyła budżet na odwodnienie/deszczówkę 28 krotnie. Proszę o dokładne zapoznanie się z informacją otwierającą temat, zawarto w nim dokładny opis inwestycji związanych z odwodnieniem, w przypadku prac dotyczących przywrócenia sprawności rowów melioracyjnych, pozwolę sobie opublikować listę jeszcze w dniu dzisiejszym. W przypadku ORLIKA, osobiście uważam że Orlików powinniśmy mieć jak najwięcej (przy każdej szkole oraz na obecnie wyznaczonym terenie), tylko szkoda że dopiero w tym roku uda się pozyskać tylko jednego, gdy program Orlik trwa już od kliku lat.

Zastrzeżenie
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących – redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 66, generowano: 0,568s)