Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Uwaga – przerwa w pracy

We wtorek 13 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miasta Marki nieczynne będą: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności (meldunki) oraz Dowody osobiste.

Przerwa w obsłudze mieszkańców spowodowana jest koniecznością wdrożenia aplikacji ZMOKU, za pomocą której od 1 stycznia 2012 r. Urząd Miasta  realizować będzie zadania wynikające z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Po wdrożeniu aplikacji zintegrowane zostaną rejestry państwowe: ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Pozwoli to na ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy urzędowej (zaświadczenia, odpisy). Potrzebne informacje przekazywane będą z rejestrów państwowych bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi urzędami.

Dla przykładu: uzyskanie odpisu z księgi stanu cywilnego możliwe będzie w dowolnym miejscu w Polsce. Mieszkaniec naszego kraju który zechce zawrzeć związek małżeński w mareckim Urzędzie Stanu Cywilnego, nie będzie musiał dostarczać odpisów aktów urodzenia. Kierownik USC w Markach sam zdobędzie odpowiedni odpis aktu urodzenia z rejestrów państwowych.

Antoni Widomski
Naczelnik Wydziału Teleinformatyki Urzędu Miasta Marki

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 45, generowano: 0,523s)