Uroczysty Apel OSP

W 95 lat po zarejestrowaniu Straży Ogniowej Ochotniczej w Markach odbył się Uroczysty Apel.

O godzinie 16:00 druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się na placu przed remizą.

Dowódca Uroczystości, druh ogniomistrz Andrzej Niestępski złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druhowi Grzegorzowi Mianowskiemu, po czym nastąpił przegląd zebranych pododdziałów.

 

Po złożeniu meldunku, w akompaniamencie Hymnu nastąpiło podniesienie Flagi ZOSP RP.

Następnie rys historii pożarnictwa w Markach przedstawił nasz Prezes, druh Antoni Widomski.

Kulminacją uroczystości było wręczenie Odznak Strażak Wzorowy nadawanych przez Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej mareckim druhom oraz awansowanie na wyższe stopnie służbowe.

Po okolicznościowych przemówieniach Sztandary zostały odprowadzone a Dowódca Uroczystości złożył meldunek kończący.

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość!

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 64, generowano: 0,608s)