Ulica Kasztanowa i dawny „Czerwony Dwór”

Jednym z bardziej malowniczych zakątków Pustelnika jest ulica Kasztanowa, która wiedzie do zabudowań dawnego „Czerwonego Dworu” – obecnie stanowiącego część zakładu opiekuńczego sióstr franciszkanek. Ze względu na rosnące przy tej ulicy rozłożyste kasztanowce ma ona status aleji zabytkowej. Na przełomie XX i XXI wieku uliczkę dodatkowo ozdobiły widoczne na fotografiach stylizowane latarnie.

Kliknięcie w minaturkę zdjęcia pozwala na jego powiększenie.

[05/2002 RR]

[07/2002 AC]

[12/2002 KB]

[12/2002 KB]

[12/2002 RR]

[12/2002 RR]

[ze zbiorów UM Marki]

Sam „Czerwony Dwór” – nazywany tak dawniej ze względu na swą ceglaną (obecnie otynkowaną) elewację lub (według innej wersji) ze wzdględu na wysypywane tłuczniem ceglanym alejki parku – to dawne zabudowania folwarku Olechowiczów. Od końca XIX wieku służył jako szpital – tu m.in. przebywał na leczeniu litewski malarz i kompozytor Konstanty Ciurlionis – by wreszcie w 1928 roku stać się miejscem prowadzenia zakładu opiekuńczego oraz szkoły dla dziewcząt. W latach 90-tych XX wieku siostry franciszkanki wybudowały w sąsiedztwie „Czerwonego Dworu” nowy budynek zakładu.

[08/2002 RR]

[12/2002 RR]

[ze zbiorów UM Marki]

[ze zbiorów UM Marki]

[ze zbiorów UM Marki]

[ze zbiorów UM Marki]

[ze zbiorów UM Marki]

[ze zbiorów UM Marki]

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 50, generowano: 0,528s)