Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

UCZCIJMY PAMIĘĆ 11 ROZSTRZELANYCH MIESZKAŃCÓW ZIELEŃCA

Szanowni Mieszkańcy Zieleńca,

w dniu 30 lipca (wtorek) o godz. 17:45 uczcijmy pamięć 11 rozstrzelanych mieszkańców przy pomniku przy ul. Głównej w Markach. Złóżmy wiązanki i zapalmy znicze.

Koniec  miesiąca lipca  1944 r. przyniósł  mieszkańcom Marek Pustelnika, Strugi pasmo nieszczęść trwającej wciąż II wojny światowej. Podjęcie walki przez miejscowe oddziały AK z  okupantem stało się z jego natychmiastową odpowiedzią zamienioną w ślepą zemstę mordowania. W tym to właśnie okresie liczne mareckie rodziny utraciły swych ojców, mężów i braci. Działania  niemieckiego okupanta szybko zostały poznane. Ratunkiem było ukrycie się w wykopanych ziemnych kryjówkach. Część ludności uciekła do pobliskich lasów, wielu uzyskało ochronę  przebywającej  w północnej części Zieleńca Pierwszej Dywizji Kawalerii Huzarów Węgierskich. Nie wszystkim udało się skryć, okupant skutecznie przeczesywał okolice, lista zabitych okazała się  długa, na wielu posesjach pojawiły się groby i krzyże znak potajemnych pochówków, szalejący terror okupanta uniemożliwiał właściwy pogrzeb, po tygodniu doszła jeszcze wieść  o Kruczku.

Liczne miejsca tragedii tamtych dni  nie zostały oznakowane czy też  opisane. Dwa lata temu z pomocą władz naszego miasta powstał na Zieleńcu przy ul. Głównej pomnik rozstrzelanych  w tamtym okresie. Jest więc symbolem przeprowadzenia przez okupanta śmiertelnej pacyfikacji w całej mareckiej  okolicy.

Po uroczystości na Kruczku (godz. 17:00) zapalmy więc znicze solidarnej pamięci na Zieleńcu przy pomniku 11 rozstrzelanych.

Tekst: Marian Ryszard Sawicki. Foto: Tomasz Paciorek

 

 

 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,527s)