Tysiąclatka w Pustelniku (3)

1961-11-14-01.jpgW tydzień po uroczystym oddaniu do użytku szkoły w Pustelniku nadal trwały w niej spokojnie prace budowlane i wykończeniowe. Kierownik budowy sporządził wykaz zniszczeń dokonanych w czasie uroczystości.

1961-11-14-01.jpg

Na to Społeczny Komitet Budowy Szkoły napisał swoją notatkę w której wyjaśnił, że takich szkód spowodowanych uroczystością nie było. Wymienione przez kierownika budowy uszkodzenia powstały po libacji robotników w 2 salach szkolnych.

1961-11-16-01.jpg

Sprawa wyjaśniła się ostatecznie dopiero 5 grudnia. Na budowę przybył projektant.

1961-12-05-01.jpg

Jak wynika z tej notatki, podciąg w holu został wadliwie wykonany. Projektant zlecił dobudowanie dodatkowego filara.

W dniu 13 stycznia 1962 roku inspektor nadzoru sporządził, zawierający 64 pozycje, wykaz usterek . Termin ich usunięcia ustalono na 25 stycznia.

W Trybunie Mazowieckiej ukazała się notatka, z której jasno wynika, że szkoła nie była gotowa do rozpoczęcia w niej zajęć.

1962-01-19-tm-01.jpg
1962-01-19-tm-02.jpg

Przejście uczniów do nowej szkoły odbyło się więc dopiero 12 lutego 1962 roku. W nowej szkole uczyło się 612 dzieci, podzielonych na 15 klas. W starej szkole pozostało 8 klas.

Antoni Widomski

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 61, generowano: 0,592s)