Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Trzy postulaty w sprawie komunikacji

Marecki ratusz przedstawił ZTM uwagi i wnioski dotyczące nowych rozwiązań po otwarciu metra.

Do 23 czerwca Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) prowadzi konsultacje społeczne w sprawie zmian w komunikacji publicznej po otwarciu stacji metra przy Trockiej. Dojdzie do tego na początku nowego roku szkolnego. Zamiarem ZTM jest skierowanie jak największego strumienia autobusów do nowej stacji metra. Dotyczy to również trzech linii kursujących przez nasze miasto. 140, 340 i 738 miałyby kończyć bieg przy Trockiej (240 bez zmian). W zamian ZTM proponuje zwiększenie częstotliwości autobusów w Markach. Dzięki temu w godzinach szczytu miałoby przybyć 450 więcej wolnych miejsc w autobusach.

Nasze miasto wzięło udział w konsultacjach i przedstawiło uwagi. W piśmie podpisanym przez burmistrza Jacka Orycha znajdują się trzy postulaty:

- utrzymanie przystanku końcowego do Dworca Wschodniego jednej z linii obsługującej Marki

„Planowany przystanek końcowy dla wszystkich linii obsługujących pasażerów z Marek przy stacji Trocka wymusza wykonanie dodatkowej przesiadki w podróżach do przystanku Dw. Wschodni. W opinii mieszkańców nie jest to rozwiązanie korzystne, gdyż obecnie pasażerowie z Marek korzystają z bezpośredniego połączenia linii 140 lub 738 do tego ważnego węzła przesiadkowego. W ramach wprowadzanych zmian istotne jest utrzymanie połączeń bezpośrednich zarówno do węzła przesiadkowego Dw. Wschodni (kolej, SKM) , jak i nowego węzła, tworzonego przy stacji Trocka (autobusy, metro)” – czytamy w piśmie

- utworzenia linii pośpiesznych, które skrócą przejazd komunikacją miejską do węzłów przesiadkowych

„Linie 140 i 340 poza granicami miasta Marki proponujemy jako linie pośpieszne (np. pozostawienie przystanków Wolności, Młodzieńcza, Trocka dla destynacji metro Trocka oraz Wolności, Młodzieńcza, Trocka, Piotra Skargi, Dw. Wileński dla destynacji Dw. Wschodni). Pozwoli to ograniczyć korzystanie z pojazdów indywidualnych wjeżdżających do centrum Warszawy na rzecz zwiększenia korzystania ze sprawnej komunikacji publicznej” – zachęca nasz ratusz.

- wprowadzenie zaproponowanej częstotliwości linii 140 w godzinach szczytu co 10 minut.

„W ubiegłym roku sygnalizowaliśmy potrzebę zwiększenia częstotliwości z kierunku Czarnej Strugi, na której stale przybywa mieszkańców i zwiększa się liczba budynków mieszkalnych” – informuje miasto.

- Te  postulaty wpisują się w oczekiwania mieszkańców Marek i są odzwierciedleniem uwag  zgłaszanych w toku konsultacji społecznych – podkreśla burmistrz Jacek Orych.

Samorządowiec namawia mieszkańców do udziału w konsultacjach. Swoje uwagi można przedstawić osobiście podczas spotkań z ZTM (najbliższe 2 czerwca w ratuszu przy ul. Kondratowicza 20 w godz. 11-16) oraz elektronicznie na adres konsultacje@ztm.waw.pl

 

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 49, generowano: 0,743s)