Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Sztafeta Różańcowa, NIepokalalnów, 27X2018-15VIII2020

Z błogosławieństwa prowincjała Ojców Franciszkanów o. Wiesława Pyzio rozpoczęta 27 października 2018 r. Sztafeta Różańcowa będzie kontynuowana do stulecia Cudu nad Wisłą, tzn. do 15 sierpnia 2020 r. Wdzięczni Bogu i Maryi, Królowej Polski za odzyskaną niepodległość i uchronienia nas od nawały sowieckiej w 1920 r. podejmujemy duchową walkę z mocami zła, które niszczy nasz naród.

Naszym orężem jest Różaniec święty. Każdy uczestnik Sztafety podejmuje się przez jedną godzinę w tygodniu, przez cały czas trwania Sztafety, trwać na modlitwie różańcowej w następującej intencji: o wyzwolenie nas, naszych rodzin i całej naszej ojczyzny, od wszelkich zniewoleń demonicznych, skutków przekleństw, złorzeczeń, paktów i cyrografów diabelskich, praktyk okultystycznych, magicznych, spirytualistycznych, wpływu złej literatury, sztuki, muzyki, kinematografii, gier komputerowych itp.

Aby zapisać się do Sztafety Różańcowej wystarczy podać dzień tygodnia i godzinę, w której będziesz odmawiać Różaniec święty we wspomnianej intencji. „wolny strzelec” odmawia Różaniec (w tygodniu godzinę czasu) w intencjach Sztafety w dowolnym dla siebie czasie. Można zapisać się drogą elektroniczną, jak również poprzez wypełnienie list zgłoszeniowych wyłożonych na stoliku z prasą w naszym kościele od 18 listopada. Więcej informacji o Sztafecie Różańcowej w gablocie Akcji Katolickiej oraz na stronie organizatorów.

Za: https://niepokalanow.pl/przydatne-informacje/sztafeta-rozancowa/

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 68, generowano: 0,550s)