BiznesMarki.pl

BiznesMarki.pl
ul.Promienna 17a/3, Marki 05-270
532 799 516
katalog@biznesmarki.pl

Szkolenie Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu jedną z przyczyn trudności w uczeniu się 11 luty 2013

problemy szkolne - szkolenie dla psychologów, terapeutów Marki

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

  • kłopoty z koncentracją uwagi,
  • skupieniem się na głosie nauczyciela,
  • brzydkie pismo z błędami,
  • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
  • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
  • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
  • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
  • konieczność kilkukrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku ośrodkowych zaburzeń słuchu.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

Informacje i zapisy na szkolenie na stronie
http://www.ortosensis.pl/

 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 67, generowano: 0,752s)