Szkoła Pracy w Strudze

Tradycja zakładu wychowawczego dla chłopców w Strudze ma już ponad 100 lat.

W roku 1909 w Królestwie Polskim powstało Towarzystwo Patronat, które zajmowało się osobami zwolnionymi z więzień. W roku 1911 z inicjatywy tego Towarzystwa utworzono w Strudze, dla chłopców w wieku 14-18 lat zakład pod nazwą „Szkoła Pracy”.

W Służbie Penitencjarnej, dwutygodnik straży więziennej. R. 3, 1938, nr 1 (41), p0005,

Zakład w Strudze był w tym czasie jednym z trzech istniejących w całym Królestwie Polskim.

Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 48, p0004,

W marcu 1914 roku Kurier Warszawski zamieścił szeroką informację o działalności szkoły dla nieletnich przestępców w Strudze.

Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 79, p0006,

 Kiedy wybuchła wojna 1914 roku przy zakładzie w Strudze zorganizowano specjalne schronisko dla młodocianych.

W Służbie Penitencjarnej, dwutygodnik straży więziennej. R. 3, 1938, nr 1 (41), p0005,

 Po wyjściu Rosjan zakład ze Strugi przeniesiono na tereny dzisiejszego Okęcia.

W Służbie Penitencjarnej, dwutygodnik straży więziennej. R. 3, 1938, nr 1 (41), p0005,

Tym samym zakończyła się trzyletnia działalność Szkoły Pracy w Strudze.
W 1916 roku, w czasie okupacji niemieckiej, Szkoła Pracy została zamknięta ponieważ Niemcy otworzyli własny zakład w Spale dla karanych chłopców.

Antoni Widomski
Pro Memoria

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 68, generowano: 0,576s)