Szkoła ludowa w Strudze

Wydawałoby się, że znamy w zasadzie historię swojego miasta, znamy wydarzenia jakie miały miejsce w Markach, Pustelniku i Strudze.

Przeszukując stare roczniki gazet, często natknąć się można na zaskakujące informacje. Okazuje się, że na początku XX wieku istniała i działała szkoła ludowa w Strudze. Szkoła została założona przez Wacława Trembińskiego, właściciela cegielni w Strudze.

Wacław Trembiński, zapisał się trwale w historii parafii pod wezwaniem św. Izydora w Markach. Na budowę kościoła ofiarował 100 tysięcy sztuk cegieł. Okazuje się że zapisał się także w historii oświaty na naszym terenie.

W dniu pogrzebu ś. p. Wacława Trembińskiego zarząd kolejki mareckiej bezinteresownie udostępnił wagon. Zebrane w wagonie 11 rubli i 70 kopiejek przeznaczone zostało na fundusz założonej przez Niego szkoły ludowej w Strudze.

Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 48, p0004

Nie wiemy kiedy została założona ta szkoła ani gdzie się mieściła.

W 1909 roku Henry Sienkiewicz pisał: „walka nie na armaty i bagnety, ale na szkoły, jest najszlachetniejszą i jedyną walką, jaką nasz naród podjąć może „. , „gdy nie można założyć dziesięciu szkół, to lepiej jest założyć pięć, trzy, a nawet jedną, niż nie założyć żadnej.

„Nowa Reforma” 24. V 1909, nr 234

Była to obrona przed wynarodowieniem naszych przyszłych pokoleń.

Akcja zakładania szkół ludowych miała bardzo szeroki oddźwięk w społeczeństwie. Świadczy o tym notatka zamieszczona w wydawanej przez Wojciecha Korfantego gazecie „Polak”  zatytułowana „Szkoły dla Rosjan”.

 

Polak, 1909, R. 5, nr 71, p0001

Fakt, że ówczesne władze zaborcze zaniepokojone szkołami ludowymi w których wykłady odbywają się w języku polskim, postanowiły wystąpić z propozycją utworzenia specjalnych szkół dla dzieci Rosjan z wykładowym językiem rosyjskim żeby zapobiec ich polonizacji, świadczy o sile i potędze ruchu szkół ludowych.

Mała wieś Struga znalazła swoje miejsce w tym olbrzymim ruchu społecznym walczącym z wynarodowieniem polskich dzieci.

Polak, 1909, R. 5, nr 71, p0001

Wacław Trembiński zmarł w wieku 57 lat w dniu 11 lutego 1911 roku. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. (kwatera 66, rząd 3)

Foto pomnika pochodzi ze strony http://cmentarze.um.warszawa.pl/

Antoni Widomski

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 68, generowano: 0,565s)