Stowarzyszenie Pro Memoria – członkowie, cele i środki działania

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.zrzeszanie osób zainteresowanych historią nekropolii mareckich,
2.działanie na rzecz zachowania zabytkowych pomników na cmentarzach parafialnych,
3.popularyzowanie wiedzy o mieszkańcach, zasłużonych dla miasta Marki,
4.promocja i popieranie troski o miejsca spoczynku zasłużonych dla miasta Marki obywateli,
5.tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi zachowaniem nekropolii miasta Marki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.inwentaryzację pomników nagrobnych na cmentarzach parafialnych w mieście Marki,
2.współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
3.wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytkowych pomników,
4.inne działania realizujące cele stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia
Krzysztof Bychowski, Agnieszka Torsz, Bronisława Widomska, Antoni Widomski.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,550s)