Grupa Marki 2020

Stowarzyszenia Grupa Marki 2020
05-270 Marki; ul. Andersa 2

grupa@marki2020.pl
601 861 021

PO w Markach

Koło Platformy Obywatelskiej RP
w Markach

kontakt@marki-platforma.org
511 077 631

Stop dla TIR-ów w Markach!

Spotkanie z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim pokazało jak trudnym tematem jest problem paraliżu komunikacyjnego spowodowanego przez tranzyt w naszym mieście. Wojewoda był i jest naszym wielkim sojusznikiem w kwestiach, czy to obwodnicy Marek, czy pomocy przy obecnych utrudnieniach. Na wniosek Wojewody GDDKiA przeprowadzi analizę oznakowania DK nr 8 oraz możliwość wydłużenia strefy zakazu przejazdu tirów na różnych odcinkach – od Trasy Toruńskiej do DW nr 631, a także dalej kończąc na obwodnicy Radzymina. Przeanalizowana zostanie również możliwość zmian godzin zakazu. Problem jest jednak bardzo złożony, ponieważ wprowadzenie dłuższego odcinka zakazu może spowodować sprzeciw firm działających na trasie DK nr 8, co jest wielce prawdopodobne. Może również spowodować rozjeżdżanie dróg alternatywnych dla DK nr 8, które staną się naturalnymi objazdami dla tirów. To spowoduje inne protesty mieszkańców.Wniosek z dzisiejszego spotkania jest taki, że należy usprawnić tranzyt na odcinku warszawskim, tam gdzie to tylko możliwe - to również zadanie dla GDDKiA. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować kompromis w tej sprawie, tak żeby ulżyć nam – mieszkańcom Marek, a z drugiej strony nie stwarzać problemów dla innych - sąsiednich społeczności.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 49, generowano: 0,512s)