Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach w roku 2004

1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach liczy 28 osób. Spotkania organizacyjne i formacyjne odbywają się w 1. i 3. środę miesiąca.

2. 15 września 2004 r. Walne Zebranie POAK wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na IV kadencję parafialnej Akcji Katolickiej. Zarząd: Maria Przybysz-Piwko – mianowana z woli biskupa diecezjalnego prezesem, Maria Świder – skarbnik, Marek Kroczek – sekretarz, Wojciech Jedliński i Zbigniew Paciorek – członkowie. Komisja Rewizyjna: Antoni Listwon – przewodniczący, Teresa Sobolewska – sekretarz i Zofia Stanisławska – członek.
Asystentem kościelnym POAK jest ks. Jerzy Skłucki.

3. Rozważania formacyjne są zgodne z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce i Diecezji.
Są prowadzone w oparciu o tematy zalecane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej /ponadto uczestniczymy w wykładach, spotkaniach, prelekcjach DIAK/.
Od początku istnienia POAK, poprzez ukierunkowaną formację, staramy się kształtować tożsamość indywidualną i wspólnotową Stowarzyszenia.

4.Stałe pozycje działalności POAK:

 • prowadzenie w każdy 2. czwartek miesiąca Adoracji Najświętszego Sakramentu – Godzina Święta;
 • Msza Święta Akcji Katolickiej, w ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 18.00 /udział w liturgii słowa i modlitwie powszechnej ułożonej przez nas/;
 • Dni Skupienia POAK w Loretto n/Bugiem (30 IV – 1. V), temat rozważań: Jak naśladuję Chrystusa;
 • organizacja Parafialnej Drogi Krzyżowej ulicami miasta w Wielkim Poście;
 • uczestnictwo w XI Tygodniu Społecznym Akcji Katolickiej w Warszawie;
 • IX Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę /19 czerwca/. W Kaplicy Cudownego Obrazu dokonaliśmy Aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski oraz Aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu (według Św. Małgorzaty Alacoque);
 • organizacja i udział w Uroczystej Mszy Świętej ku czci Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (18 IV) o godz. 15.00;
 • od Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, w ramach ewangelizacji wizualnej, zamieszczamy co miesiąc plakat Fundacji Świętego Franciszka z Asyżu na Domu Katolickim;
 • nieprzerwanie, od marca 1998 roku, wydajemy Wiadomości Parafialne – pismo POAK, za pomocą którego zapoznajemy parafian z działalnością Akcji Katolickiej, wydarzeniami: religijnymi, kulturalnymi, społecznymi naszych parafii, miasta, regionu; wiele miejsca poświęcamy historii i ekologii naszego miasta;
 • organizacja Dnia Papieskiego w parafii (10 X): przeprowadziliśmy kwestę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”;
 • uroczyste obchody Święta Patronalnego Akcji Katolickiej – 21 listopada., w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w naszym kościele podczas Mszy Świętej odnowiliśmy Akt Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

5. Pozostałe inicjatywy POAK:

 • w okresie poprzedzającym Święto 3. Maja członkowie POAK przeprowadzili kampanię zachęcającą do zamanifestowania przez mieszkańców Marek swojej polskości i religijności poprzez oflagowanie swoich domostw flagami narodowymi i maryjnymi, które mogli nabyć za naszym pośrednictwem;
 • udział w dorocznych metropolitarnych uroczystości poświęconych Św. Andrzejowi Boboli w naszej Diecezji /14 maja/;
 • Rowerowa Majówka z Akcją Katolicką /29 maja/. To propozycja skierowana do młodzieży i dzieci naszych parafii, których na starcie zgromadziło się 80. Trasę wytyczały mareckie kapliczki i krzyże przydrożne, pełne majowego blasku;
 • Niedziela z Akcją Katolicką – to pomysł na wspólne, rodzinne przeżywanie niedzieli, który zrealizowaliśmy 4 lipca w Sierpcu. Nasz pobyt rozpoczęliśmy pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej, po Mszy Świętej udaliśmy się do Skansenu Wsi Mazowieckiej, gdzie uczestniczyliśmy w Święcie miodobrania i do woli rozkoszowaliśmy się urokami dziewiczej przyrody i polskiej kultury;
 • udział w Uroczystościach 60. Rocznicy Powstania Warszawskiego oraz 60. Rocznicy Mordu na „Kruczku”(Największą masową egzekucję wśród mieszkańców gminy Marki hitlerowcy przeprowadzili w dniu 30 lipca 1944 r. niedaleko jeziorka „Kruczek” w Markach);
 • kwesta na rzecz misji w Maroku w czasie Niedzieli Misyjnej w naszej parafii /8 sierpnia/. (Od lat wspieramy modlitewnie i materialnie o. Symeona Stacherę, franciszkanina, który pomagał w pracy duszpasterskiej w naszej parafii, w czasie pobytu w Ośrodku Misyjnym przy ul. Byszewskiej w Warszawie);
 • udział w Pielgrzymce Diecezjalnej do Loretto /12 września/;
 • 23 X 2004 r. w katedrze Św. Floriana uczestniczyliśmy w I Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej pod hasłem: Człowiek w świecie współczesnym;
 • List otwarty do placówek edukacyjnych miasta Marki – w 20. rocznicę śmierci ks. Jerzego Ppiełuszki zwróciliśmy się do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli i katechetów mareckich szkół z prośbą o dołożenie starań, aby autentycznie zainteresować młodzież Jego postacią. Ze swej strony udostępniliśmy bogate materiały /wydawnictwa „podziemne”, współczesne, CD, filmy/ poświęcone osobie i działalności ks. Jerzego. W szkołach podjęto naszą propozycję. Przeprowadzono dodatkowe lekcje historii, religii, w czasie których szczególną uwagę zwracano na okres historyczny (warunki społeczne, życiowe, polityczne), w którym ks. Jerzy działał. W jednej ze szkół powstała gazetka pt. „Zło dobrem zwyciężaj” przedstawiająca prace artystyczne uczniów klas I-IV. Zespoły klasowe na poziomie V i VI przygotowały tablice tematyczne dotyczące tej rocznicy. Planowane są wyjazdy do Muzeum ks. Jerzego na warszawski Żoliborz;
 • 11 listopada wzięliśmy udział w miejskich uroczystościach Święta Odzyskania Niepodległości (Msza Św. za Ojczyznę w kościele p.w. Św. Izydora, akademia patriotyczna w wykonaniu uczniów miejskich gimnazjów w Domu Katolickim, Dzień Niepodległości w Markach /uroczystość plenerowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Marek/ przy pomniku pamięci dziesięciu Polaków powieszonych przez Niemców 16 października 1942 roku.);
 • 5 grudnia uczestniczyliśmy w Uroczystej Mszy Świętej inaugurującej w Diecezji Warszawsko-Praskiej Rok Eucharystii 2004-X-2005;
  po raz drugi /mamy nadzieję, że stanie się to tradycją/ zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot parafialnych.

6. Uwagi.
W czerwcu 2004 roku została wydzielona z parafii p.w. Św. Izydora parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W związku z tym jako członkowie Akcji Katolickiej parafii Św. Izydora – w której skład wchodzą mieszkańcy obu parafii – podejmując określone przedsięwzięcia (również za pośrednictwem Wiadomości – powstał specjalny Dodatek Wiadomości Parafialnych opisujący życie nowej parafii) chcemy służyć pomocą w budowaniu i formowaniu młodej wspólnoty. Chcemy zarazem być swoistym łącznikiem pomiędzy naszymi parafiami.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,530s)