Sprawozdanie z Debaty Społecznej I

25 października 2006 roku w Zespole Szkół nr 2 w Markach odbyła się pierwsza z trzech planowanych debat społecznych, organizowanych przez Fundację dla Rozwoju w ramach ogólnopolskiej akcji ?Masz głos, masz wybór?.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych ubiegających się o mandaty radnych w Radzie Miasta Marki (Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, Komitet Wyborczy Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość). W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.
Nadrzędnym tematem debaty była infrastruktura miejska. Kandydaci na radnych, odnosząc się do tematu spotkania, prezentowali swoje programy wyborcze a także odpowiadali na pytania mieszkańców. Przedstawiciele komitetów wyborczych zgodnie stwierdzili, że Marki są miastem z ogromnym potencjałem, a sposobem jego rozwinięcia może stać się skuteczna absorpcja środków unijnych oraz rozwiązanie wciąż narastającego problemu braku zameldowania mieszkańców przybyłych do Marek. Wśród ważkich problemów mareckich, wymagających uwagi i interwencji zarządzających miastem, wymieniono: bezpieczeństwo mieszkańców, brak kanalizacji, zwiększenie inwestycji.

Obecni na spotkaniu wyborcy-mieszkańcy Marek poruszyli także kwestię likwidacji filii przygodni Eskulap w Markach-Strudze, twierdząc, że była ona dużym ułatwieniem dla osób mieszkających w tej części miasta.
Różnice zdań uczestników debaty uwidoczniły się najmocniej w sprawach: sprzedaży gruntów miejskich, dostarczania energii elektrycznej dla nowo budujących się mieszkańców oraz w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego a także strategii rozwoju miasta.
Z całą pewnością czas przeznaczony na debatę nie dał możliwości poruszenia wszystkich problemów i zadania wszystkich pytań, z jakimi na spotkanie z przyszłymi radnymi przybyli mieszkańcy Marek.
Pierwsza z cyklu trzech debat była dobrym wstępem do dalszej dyskusji kandydujących do Rady Miasta z mieszkańcami. Kolejne debaty już 30 października 2006 roku o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 1 i 8 listopada 2006 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach.

Zapraszamy ? ?Twój głos, twój wybór?!

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,528s)