Kurier Marecki

Kurier Marecki
05-260 Marki, ul. Jutrzenki 2,
727 517 725, mikolaj@marki.net.pl

Spotkanie na szczycie ws Karty Markowianina

7 stycznia odbyło się spotkanie Janusza Werczyńskiego, burmistrza Marek z Wiesławem Witkiem, nowym dyrektorem warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Głównym tematem rozmów było jak najszybsze wprowadzenie „Karty Markowianina”.

Władze Marek były zaniepokojone opóźnieniem we wdrażaniu karty. Wstępnie „Karta Markowianina”, która uprawniałaby mieszkańców Marek do zniżek na długookresowe bilety komunikacji miejskiej, miała obowiązywać od 1 stycznia br. Niestety Rada Warszawy nie przyjęła odpowiedniej uchwały w pierwotnie zapowiadanym terminie. Wśród stołecznych urzędników pojawiły się wątpliwości prawne.

Podczas spotkania kwestie te zostały w dużym stopniu wyjaśnione. Z naszych informacji wynika, iż jednym z problemów była kwestia wysokości dopłat z mareckiego budżetu. W ocenie władz Warszawy powinny być one podobnej wysokości, co te oferowane dla Warszawiaków w ramach stołecznego projektu „Karty Warszawiaka”.

Zarówno burmistrz Werczyński jak i dyrektor Witek wyrazili wolę jak najszybszego załatwienia sprawy oraz zadowolenie z prac nad projektem, który umocni więzi w aglomeracji warszawskiej. Warto bowiem podkreślić, że za przykładem Marek chcą podążyć kolejne gminy sąsiadujące ze Stolicą.

Zarząd Transportu Miejskiego wskazuje 1 marca jako najbliższy możliwy termin wprowadzenia „Karty”. Ostateczny termin uzależniony jest od władz Warszawy.

Marek Szczepanowski
kurier.marecki@gmail.com

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 68, generowano: 0,589s)