Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

ŚLADAMI HENRYKA FRIEDRICHA – konkurs fotograficzny dla młodzieży

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Fotografia pozwala utrwalić wygląd miejsc takimi, jakimi są w dniu wykonywania zdjęcia. To cenna cecha, pozwalająca zbudować most między wczoraj i dziś. Ale są też inne świadectwa przemijającego czasu – jednym z nich jest język. W nazwach geograficznych zachowuje pamięć o minionych wiekach. Zjawisko to zafascynowało młodego językoznawcę z początku XX wieku, Henryka Friedricha, tak bardzo, że poświęcił mu swoją pracę magisterską. Opisał nazwy miejscowe występujące na północnych terenach podwarszawskich, w tym w Markach, gdzie się urodził.
Teraz, gdy jego praca została odnaleziona i wydana drukiem chcemy odszukać te miejsca i pokazać ich dzisiejszy wygląd. Niektóre przetrwały, z innymi czas obszedł się mniej łaskawie? Fotografia pozwoli utrwalić ich dzisiejszych wygląd dla przyszłych pokoleń. Aby był on atrakcyjny prosimy wykonywać zdjęcia przy ładnej pogodzie i dobrych warunkach oświetleniowych, w kolorowej jesiennej lub białej zimowej szacie.

Luiza Wojciechowska-Konopka
komisarz wystawy pokonkursowej w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury

CEL KONKURSU:
WYSTAWA W GALERII MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Wybrane, najlepsze prace będą eksponowane na wystawie w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury.
Przygotowaniem prac do ekspozycji oraz aranżacją wystawy zajmie się MOK.

PRACE:
Fotografie z terenu MAREK nawiązujące do miejsc opisanych przez H. Friedricha (patrz wyżej), wykonane w DOBRYCH WARUNKACH POGODOWYCH,
w technice cyfrowej, zapisane na płycie CD lub DVD,
o rozmiarze minimum 5 mln Mpx, do 10 zdjęć na uczestnika.

Do płyty prosimy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia ? w wersji papierowej lub w postaci pliku nagranego
na wyżej wymienioną płytę. Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

WSPÓŁPRACA:
Serdecznie zapraszamy do współpracy nauczycieli ze szkół mareckich, innych pedagogów i rodziców!
Na pewno są wśród Państwa pasjonaci technik fotograficznych, którzy mogliby pokierować młodzieżą,
aby uzyskać jak najlepszy efekt artystyczny i wiarygodność historyczną zdjęcia.

NAGRODY I DYPLOMY
Najlepsze prace konkursowe będą nagrodzone. O wyborze najlepszych prac
(I, II, III miejsce z każdej kategorii wiekowej) zadecyduje jury powołane przez Dyrektora MOK.
Pod uwagę brana będzie zarówno strona wizualna, jak i merytoryczna zdjęcia.
Wszyscy uczestnicy konkursu, a także ich mentorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

TERMINY:
Ogłoszenie konkursu: 22 października 2014
Nieprzekraczalny termin składania prac: 6 lutego 2015
05-270 Marki, ul. Fabryczna 2;  tel.: 22 781 14 06
Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż
? daty podane będą w terminie późniejszym na www.mokmarki.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Karty zgłoszenia i więcej informacji na stronie Mareckiego Ośrodka Kultury

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 67, generowano: 0,554s)