PO w Markach

Koło Platformy Obywatelskiej RP
w Markach

kontakt@marki-platforma.org
511 077 631

Skrzyżowanie Piłsudskiego z ul Małachowskiego i Wspólną. Będzie raport Wojewódzkiej Komendy Policji.

Bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z ulicą Małachowskiego i Wspólną to niewątpliwy problem, który trapi mieszkańców Marek. Wspólnie z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim robimy wszystko, aby został rozwiązany?

Wczorajsze spotkanie było poświęcone głównie bezpieczeństwu na wspomnianym skrzyżowaniu. Wojewoda, po pierwszym ze spotkań skierował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o informacje, dotyczące skrzyżowania i bezpieczeństwa w jego rejonie.

Z dniem 28 maja została wysłana odpowiedź na pismo: Pismo GDDKiA

Po wczorajszym spotkaniu, wspólnie z wojewodą stwierdziliśmy, że stanowisko GDDKiA jest niesatysfakcjonujące, ponieważ, mimo, że poczyniono kroki w celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości drogi nr 8, to nadal jest to skrzyżowanie niebezpieczne.

W związku z zaistniałą sytuacją wojewoda postanowił skierować kolejne pismo w tej sprawie. Tym razem do Wojewódzkiej Komendy Policji, która ma sporządzić raport o ilości wypadków na wspomnianym skrzyżowaniu, w okresie od stycznia 2012 roku do dnia dzisiejszego. W piśmie skierowanym do policji wojewoda pyta, o możliwość zainstalowania rejestratora reagującego na czerwone światło, co mogłoby znacząco ograniczyć proceder lekceważenia światła czerwonego na skrzyżowaniu. To jedno z rozwiązań, które sugeruje wojewoda, ale prosi jednocześnie o rozwiązania ze strony policji.

Stanowisko Wojewódzkiej Komendy Policji będzie bardzo ważne, ponieważ jeśli w jej opinii istnieją przesłanki, świadczące o znaczącym ryzyku wypadków na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ul. Małachowskiego i Wspólnej, a rozwiania, które zaproponuje policja, okażą się jej zdaniem niewystarczające, to GDDKiA będzie zmuszona do poczynienia kolejnych kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa w tym rejonie.

Obecnie oczekujemy na raport Wojewódzkiej Komendy Policji, który odpowie na wiele pytań. Miejmy nadzieję, że będzie to raport, którego następstwem będzie poprawa bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 49, generowano: 0,530s)