Marecki Ośrodek Kultury

Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki
22 781-14-06, mokmarki@mokmarki.pl

Rozstrzygnięcie XV Jubileuszowego „Dyktanda” już w piątek!

28. V. 2010. w piątek, o godzinie 11.00 odbędzie się w Mareckim Ośrodku Kultury rozstrzygnięcie XV Jubileuszowej Edycji Powiatowego Konkursu Sprawności Ortograficznej „Dyktando 2010″ zorganizowanego przez Marecki Ośrodek Kultury pod patronatem Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Podczas tej uroczystości finaliści „Dyktanda 2010″ z całego powiatu wołomińskiego wraz ze swoimi nauczycielami oraz przedstawicielami Ośrodków Kultury spotkają się z wybitnym z wybitnym językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem, honorowym patronem konkursu i autorem dyktanda finałowego, które młodzież napisała 18 maja 2010, a także poznają wyniki oraz listę zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Laureaci otrzymają z rąk patronów nagrody, a wszyscy uczestnicy i ich pedagogowie pamiątkowe dyplomy – będzie także z pewnością możliwość zdobycia autografu profesora na egzemplarzu książki jego autorstwa.

Powiatowy Konkurs Sprawności Ortograficznej organizowany dla młodzieży uczęszczającej do I klas szkół gimnazjalnych w powiecie wołomińskim i jest podzielony na trzy etapy: szkolny, miejski – przy współpracy ośrodków kultury oraz powiatowy – w siedzibie organizatora. Łącznie bierze w nim udział około 3000 uczniów.
„Dyktando” jest nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy w zakresie poprawności językowej, ale także zachętą do poznawania zasad polskiej ortografii i doskonalenia umiejętności sprawnego pisania. Konkurs jest autorskim programem Mareckiego Ośrodka Kultury realizowanym od 1996 roku początkowo jedynie w Markach, a następnie w całym powiecie wołomińskim jako wspólny projekt Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego.
Od pierwszej do siódmej edycji patronował konkursowi znakomity językoznawca, redaktor Andrzej IBIS-Wróblewski - popularyzator kultury języka, autor felietonów i książek na temat poprawności językowej. W tym roku dzięki staraniom Mareckiego Ośrodka Kultury Jubileuszowa Edycja „Dyktanda” została objęta honorowym patronatem przez prof. Jerzego Bralczyka, wybitnego językoznawcę, polonistę a zarazem specjalistę w zakresie języka mediów, polityki i reklamy.

Anna Dąbrowska – Pękocka
MOK w Markach

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 60, generowano: 0,537s)