Rekrutacja do MDP

Otwarta rekrutacja do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Marki.

Każda osoba która ukończyła 13 rok życia i nie przekroczyła 18 roku życia może dołączyć do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Marki.
Każda nowo przyjęta osoba zostanie dołączona do grupy kandydackiej a okres próbny trwać będzie przez 5 miesięcy. W tym czasie należy brać czynny udział w życiu straży, a także przychodzić na zbiórki.

Celem kształcenia według niniejszego programu jest przygotowanie członków MDP do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP. Program służy też kształceniu młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W wyniku nauczania absolwent powinien umieć:
- Przedstawić organizację ochrony przeciwpożarowej w kraju,
- przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych i związku OSP RP,
- przedstawić regulaminowe zadania MDP,
- scharakteryzować czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
- prowadzić propagandę przeciwpożarową w swoim środowisku,
- określić system zaopatrzenia wodnego i alarmowania,
- zastosować podręczny sprzęt gaśniczy,
- wykonać rutynowe czynności w zastępie gaśniczym stosownie do zajmowanej funkcji,
- zajmować stanowiska gaśnicze,
- odpowiednio zachować się w mundurze i stosować zasady służby wewnętrznej,
- udzielać przedlekarskiej pomocy medycznej.

Proszę także aby kandydaci przynieśli gotowe deklaracje które są dostępne pod tym adresem.

Deklaracje zbierać będzie Opiekun MDP.

W razie pytań proszę o kontakt

Patryk Rudnik – nr. tel. 535 700 704
między godziną 11.00 a 19.00 od Poniedziałku do Piątku

email – rudy529@o2.pl

Pozdrawiam
Opiekun MDP OSP Marki
Patryk Rudnik

 

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 75, generowano: 0,664s)