Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.(?)
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego -
 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
Pełen łaski i prawdy.
(z Ewangelii Św.Jana 1,1 – 1,5; 1,9 – 1,14)

W imieniu swoim i wszystkich Uczestników Akcji Katolickiej Marki życzę Wam,
by Światłość i Słowo jednoczyły Nas z Chrystusem.

Byśmy zawsze je rozpoznawali i przyjmowali.
Niech Dzieciątko Jezus Nam błogosławi.
Szczęśliwego Nowego Roku.

Marek Kroczek,
prezes Akcji Katolickiej Marki

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,537s)