Rada Miasta o obwodnicy

Rada Miasta na sesji 9 września ma zająć się tematem obwodnicy. Poświęcone mają być temu tematowi dwa punkty porządku obrad.

Spotkanie z Panem Wojciechem Dąbrowskim Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a następnie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8″.

Planowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosk6w w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji z dnia 1 lipca 2009 roku.
5. Sprawa obwodnicy Marek – spotkanie z Panem Wojciechem Dąbrowskim Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6. Prezentacja projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki przez głównego projektanta Pana mgr inż. arch. Bartosza Rosłana z Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
7. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 368).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8″ (Druk 373).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej nr XXIV1248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok (Druk nr 371).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2010 – 2013 (Druk nr 360).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku (Druk nr 372).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 362).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 363).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 361).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 364).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 365).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 366).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 367).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 369).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 370).
21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 368).
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Sprawy rożne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Krystyna Siennicka

Źródło informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze: 5

 1. k.bychowski pisze:

  Offtopicznie ;-)
  Miło Panią widzieć na portalu ;-)
  Czytelnicy wielokrotnie domagali się Pani obecności – nawet pojawiały się jakieś spiskowe teorie….


  Serdecznie pozdrawiam
  Krzysztof Bychowski

 2. Włodzimierz Karpiński pisze:

  Gwoli przypomnienia.
  Rada Miasta zajęła stanowisko w sprawie obwodnicy podejmując uchwałę Nr V/30/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
  Burmistrz opublikował apel do mieszkańców miasta o wsparcie stanowiska rady. Wyrazem wsparcia miały listy popierające przesyłane do oddziału warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pocztą tradycyjną lub e-mailem).
  Opublikowano także wzór listu tradycyjnego oraz e-mail.
  Jakie były efekty apelu Burmistrza – tego nie wiem.

 3. Jan Orłowski pisze:

  Witam serdeczne

 4. Radek Dec pisze:

  Ja również witam serdecznie

 5. Krystyna Siennicka pisze:

  Również witam serdecznie

Zastrzeżenie
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących – redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 62, generowano: 0,546s)