Rada do spraw niepełnosprawnych

Od 2003 roku działają wojewódzkie i powiatowe rady do spraw osób niepełnosprawnych. Starosta Powiatu Wołomińskiego poinformował właśnie o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów zgłaszać mogą działające na terenie powiatu wołomińskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w terminie do 20.03.2009r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie Starosty opublikowane zostało pod adresem:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1400

Więcej informacji o organizacji oraz trybie działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2202

A. Inglot

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 46, generowano: 0,521s)